• Narkotikamisbruk er et sterkt økende problem for oss, sier MP-sjef Frode Thraning ved Haakonsvern.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

Fersk narkotikastatistikk fra Forsvaret inneholder skremmende tall. I fjor ble det beslaglagt hele 72 prosent mer narkotika og brukerutstyr enn i 1999, uten at jakten på slikt var intensivert.

– Haakonsvern skiller seg dessverre ikke ut fra landsgjennomsnittet, sier MP-sjef Thraning.

Hardere stoffer Tendensen ved landets største marinebase er klar: Det beslaglegges betydelig mer brukerutstyr enn før.

– I tillegg ser vi klare tegn på at det benyttes hardere stoffer enn tidligere. Tidligere dreide det seg helst om hasj. Utstyret vi finner nå, sprøyter, skjeer og bomullsdotter, tyder på at det brukes langt «tyngre» stoffer, sier Frode Thraning.

MP-ene foretar med ujevne mellomrom inspeksjoner på brakkene. Det er under slike aksjoner det ulovlige utstyret blir funnet.

Ruser seg inne på basen Militærpolitiet har til nå ikke kommet over menige eller befal som ruser seg på narkotika innenfor porten på Haakonsvern.

– Men vi har likevel grunn til å tro at det skjer, sier MP-sjefen.

Tidligere antok militærpolitiet at bruken av narkotika foregikk utenfor basen, på fritiden.

Thraning er dypt bekymret over de skremmende tallene.

– Utviklingen er i høyeste grad urovekkende. Dette må det helt klart gjøres noe med, sier han.

Politiførstebetjent Harald Reklev i Narko-Sør, en av Forsvarets egne narko-grupper, er hjertens enig.

«Skummel utvikling» – Det er all grunn til bekymring. Utviklingen er skummel, sier han til Forsvarets Forum.

Militærpolitiet på Haakonsvern gjorde ikke nevneverdige beslag av narkotiske stoffer i fjor.

– Det er for det meste brukerutstyr vi kommer over. Det får oss til å slå fast at narkoveksten har vært stor, sier Frode Thraning.

Beslagene blir rapportert og levert til Narko-Sør.

– Vi overlater etterforskningen til dem, og kobler om nødvendig inn det lokale politiet, sier MP-sjef Thraning.

Omplasseres – Hva skjer med dem som blir tatt?

– Vi forsøker å få dem omplassert. Men er narkomane først kommet inn i Forsvaret, er det ikke så enkelt å sende dem ut før førstegangstjenesten er over.

Narko-Sør holder til i Oslo. Politisjefen på Haakonsvern beklager sterkt at gruppen ikke har noen stedlig representant på Haakonsvern.

– Vi er en av de største militære basene i Sør-Norge. Det ville ha vært til stor hjelp for oss i kampen mot narkotikaproblemet dersom gruppen hadde en representant hos oss, sier Thraning. Les også: Krever rusmilliard på statsbudsjettet Slik kan Norge avruses Vil presse mer ut av hver ruskrone Alvheim sier ja

BEKYMRET: MP-sjefen på Haakonsvern, Frode Thraning, ser med stor uro på at militærpolitiet beslaglegger betydelig mer narkotisk brukerutstyr enn tidligere. (FOTO: HELGE SKODVIN)