67 personer ble fanget i røyken og 28 personer ble påført akutte røykskader da det begynte å brenne i en lastebil i tunnelen

Nå er Statens havarikommisjon for transport klar med rapporten etter ulykken. Den kommer med kritikk på flere punkter:

  • Tunnelen var ikke utstyrt med noen form for overvåking eller telling av kjøretøy som ga kontinuerlig informasjon om hvor mange kjøretøy som befant seg i tunnelen. Vegtrafikksentralen (VTS) og brannvesenet hadde dermed ikke oversikt over hvor mange kjøretøy som befant seg på den siden av brannen som røyken ble styrt.
  • Det ble ikke gitt informasjon til trafikantene om at det var behov for umiddelbar evakuering. Kun de som sto nærmest brannstedet eller oppfattet situasjonen på et tidlig tidspunkt klarte å evakuere før tunnelen ble fylt med røyk.
  • Ventileringen av røyken blokkerte den eneste evakueringsmuligheten for trafikantene på Gudvangensiden av brannen.
  • Tunnelutforming og tunnelens tekniske utrustning var dårlig tilrettelagt for selvredning.

Politiet har tidligere henlagt saken mot den polske sjåføren som kjørte ulykkesbilen. Kjøretøyet var så utbrent at det ikke var mulig å fastslå brannårsaken.

BT kommer tilbake med mer.