Brannen ble meldt klokken 22.09, og var brakt under kontroll 20 minutter senere. Den ble meldt slokket klokken 22.52.

Den eldre bygningen som brant, ligger i en skog i nærheten av Olsvik skole.

Huset er trolig fraflyttet, ifølge Bergen Brannvesen.

Brannen utgjorde ingen fare for andre bygninger i området.