Frp får en oppslutning på hele 27,1 prosent. Det er bortimot rekord i Hordaland, mener stortingsrepresentant Arne Sortevik.

To flere enn i fjor

Målingen ville gitt partiet fem stortingsrepresentanter fra Hordaland. To flere enn partiet fikk ved stortingsvalget i fjor.

Fylkesleder Jan Koløy kunne tatt sete i Stortinget. Og femtemann?

Ja, hvem var egentlig det? På stående fot er Sortevik i tvil. Så fantastisk er dette resultatet at førstekandidaten i farten ikke husker så langt ned på listen.

15 minutter etter ringer Sortevik tilbake: — Roald Steinseide fra Askøy. Jeg har allerede ringt og gratulert ham, sier Sortevik fornøyd.

Selv mener han fremgangen til Frp skyldes at partiet er på linje med mange velgere i synet på bruk av oljepenger.

— Mer oljepenger til dagens innbyggere i dagens Norge. Dette har vært vårt konsekvente budskap, og folk er svært enig, sier Sortevik.

Høyre taper

Største tilbakegangen siden forrige måling rammer Høyre. Partiet går tilbake 3,4 prosentpoeng og ender på et resultat dårligere enn stortingsvalget i fjor høst.

Ingen partier stjeler så mange Høyre-velgere som Frp. I tillegg er nesten hver femte Høyre-velger fra stortingsvalget i dag usikker på partivalget.

— Er det Høyres kommunalminister som skremmer velgerne, Erna Solberg?

— Det tror jeg ikke nødvendigvis. Vi har hatt en nedgang på to-tre prosent på de nasjonale målingene siden april.

Å sitte i regjering i en situasjon der det er nødvendig å stramme inn de offentlige utgiftene, har alltid vært en belastning. Men vi kan ikke vente til uorden i folks egen økonomi skaper større kriseforståelse. Da får vi heller tåle motgang på meningsmålingene, sier Solberg.

Sponheim og Ljones ute

Høyre klarer likevel å holde på de tre faste mandatene fra stortingsvalget. Verre går det med andre partier. Frps to nye mandater går på bekostning av Venstres Lars Sponheim og KrFs tredjemann, Ingmar Ljones, som ville vært tilbake i ordførervervet dersom dagens måling hadde vært valg.

Ap går litt frem og får 16,4 prosents oppslutning i denne målingen. Det er fortsatt dårligere enn katastrofevalget i fjor høst.

Ap sliter med de unge

Idar Eidset, seniorkonsulent i Opinion, advarer mot å tolke tallene dit hen at Ap går frem. Et halvt år er gått siden forrige BT-måling. På denne tiden har partiet høyst sannsynlig snust på 20 tallet og befinner seg nå på vikende front.

Denne konklusjonen trekker Eidset på bakgrunn av hva som har skjedd med Aps oppslutning i andre meningsmålinger.

Bakgrunnstall for målingen viser dessuten at Ap sliter med å vinne de unge. Bare syv prosent av velgere under 30 år ville stemt Ap.

Frp har til sammenligning 30 prosent av de yngste velgerne i Hordaland. Høyre har 23 og SV 22 prosent.