Oppdretterne fikk nesten to kroner mindre per kilo denne uken enn i forrige uke viser statistikk fra Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).

FHLs prognose for gjennomsnittsprisen denne uken er 24,98 kroner per kilo. Bare i fem av fjorårets uker var lakseprisen lavere enn den er nå.

For å beskytte skotske oppdrettere mot konkurranse fra Norge har EU satt en minstepris på importerte laks. Selges laksen billigere må eksportørene betale mellomlegget mellom minste— og markedspris som toll.

Minsteprisen er en eksportpris på 3,11 Euro per kilo. Omregnet til norske kroner og justert for kostnader med å frakte fiske frem til grensen, tilsvarer EUs minstepris en pris til oppdretter på cirka 24,35 kroner per kilo.

Statistikken fra FHL viser også at eksporten av laks har økt med over 15 prosent hittil i år.