— Det ble en brannutrykning til et Jonsokbål som var så kraftig at det begynte på brenne i en kraftledning som gikk over bålet. Meldingene vi fikk inn fortalte at ledningene hadde brukket av varmen, forteller Ove Ivarhus, lensmannsbetjent ved Fusa Lenmannskontor.

— Vi hadde ikke kapasitet til å rykke ut selv, men både brannvesenet og kraftselskapet kom til stedet. Brannen ble slukket og ledningene reparert.

Det kraftige bålet som lyste opp sommernatten, ble svidd av på tettstedet Fusa, like ved Venjaneset i Fusa kommune.