Talet på barn som får hjelp har også hatt ei auke, melder Kystradioen.

Det er i hovudsak meldingar om mindre barn som opplever omsorgssvikt som utgjer den største auka, seier einingsleiar i hjelpetenesta, Inge Ekerhovd til Kystradioen.

Han er uroa over situasjonen og her vendt seg til politikarane og ber om meir pengar for å sikre at borna som har problem får hjelp.