FOR DET ER vaksne draumar dei har, tvillingane Bendik og Iben Ellingsen (7). Draumar om å hoppa, svinga, gira og gi gass. Med større syklar, med sprekare motorar, med meir finstemte ferdigheiter. Med motorsyklar som brummar meir enn dei knitrar. Med køyrety som står i stil med Eldsfjellet. Mektige. Kraftfulle. Nett slike som Andreas Sjøholm og dei andre store karane har.

EIN Å STREKKJA SEG ETTER: Andreas Sjøholm (17) svevar så høgt at han nesten kjem ned att med dogg frå skodda som dekkjer Eldsfjellet. Andreas er mellom dei vidarekomne i Meland Motorsportklubb. Ein av dei som set standarden for dei unge og håpefulle.
JAN M. LILLEBØ

I EITT ÅR har dei halde på, og djupt inne i hjelmen lyser augo framleis meir av barnsleg uvisse enn av kjepphøg kontroll. Dei er stadig nybyrjarar, men ein gong imellom, når ting går litt på autopilot, forførast dei av si eiga meistring.

Mot blir til overmot og dei trykkjer til litt meir enn dei burde, og kanskje på feil plass. Då hender det at det går gale, at sykkelen, nett som ein hissig hest eller okse, tek kontroll over den vesle kroppen og slengjer han i bakken. Kanskje midt i den største sølepytten.

Då er pappa god å ha i nærleiken, for sjølv om polstringa rundt knoklar og bein er omfattande, kan ingenting erstatta eit trøystens ord, ei hand som stryk over kinnet. Ein som tørkar blodet som dryp frå nasen og syt for å byggja opp att tapt sjølvkjensle.

— Ikkje så veldig vondt, kan Iben finna på å svara då etter å ha hulka frå seg, for han er jo ein tøffing, om enn berre ein miniatyr av ein tøffing. Og snart er guten som nettopp græt sine modige tårer i pappas armar, på plass att bak styret og sprutar grus. Som det høver seg ein tøffing.

OMSORG: Alt går ikkje på skinner. Her er det Bendik som har stupt, men pappa er raskt på pletten med trøyst og lindring, og gutane er godt polstra. Det er lenge mellom kvar gong nokon skadar seg.
JAN M. LILLEBØ

MOTOCROSSBANA innunder Eldsfjellet i Meland er ikkje stor. Eigentleg nett passeleg for slike som Iben og Bendik. Ho buktar seg hit og dit i til saman 450 meter, med svingar nok til at farten aldri blir særskilt høg. Frå sida, der mødrene grillar pølser i eksosdisen, har pappa Yngve og andre føresette god kontroll med alt som skjer. Slik at dei kan vera der på null komma null når poden går i bakken. Slik at dei kan mota dei opp att og få dei i sving att fortast råd. Slik at dei ikkje tek skrekken, men får nytt mot til det som kan bli til lidenskap. Om det ikkje alt er blitt det.

For sjølv om bana er lita, er ho krevjande nok for ein liten gut med ufullkomen motorikk og berre eit barns forstand på kreftene i 65 kubikk. Slik blir overmot straffa, og slik blir eit sjølvbilete jamleg justert. Til føresetnader og lærekurve igjen harmonerer. Og sunt kan det vera.

PAPPA HAR ALLTID vore ein motorsykkelmann, og han vedgår utan vidare at han har sin del av skulda for at tvillingane ser ut til å gå i den same leia.

— Dei er vel blitt slust inn i det, men dei har det kjekt, det er lett å sjå. Dette er vekas høgdepunkt. Sjølv står eg mykje heller her enn på sidelina på ei fotballbane, seier Yngve. Han har prøvd begge deler. Gutane spelar fotball òg. På Olsvik.

MAMMA SISSEL seier ho er livredd, men ho protesterer ikkje. Snarare tvert imot. Ho ser at gutane kosar seg, at miljøet er godt og inkluderande, og ho trur dei får med seg god erfaring. Frå utsiktsplassen midt mellom svingane, der eksosen driv, kjempar ho med si eiga frykt, samstundes som ho ser verdien av aktiviteten og miljøet.

HJELP! Bendik Ellingsen har krasja og hamna i ingenmannsland. No speidar han etter hjelp ein stad bortanfor bildekka som rammer inn bana.
JAN M. LILLEBØ

— Dette er god motorisk trening, dei lærer respekt for trafikken, respekt for fart, og dei lærer å forstå kva dei ikkje meistrar. Eg trur vi mødrer har lett for å undervurdera kva dei greier, seier Sissel frå Vadsø i Finnmark, heimfylket til den største våghalsen av alle på motorsykkel, Ailo Gaup.

— Ailo, kven, undrar Iben og Bendik.

Og mor er glad til. Inntil vidare finst det nok å strekkja seg etter her. Under Eldsfjellet.