Mens debatten om kommunesammenslåing går sin gang i Norge, tenker noen enda større, nemlig på hva som skal skje med dagens fylker.

BT har tidligere skrevet at Bergen Frp ønsker å gjøre Bergen til eget fylke, det vil si dele opp dagens Hordaland fylke. I KrF tenker de helt motsatt.Fylkesstyret i Hordaland KrF vedtok mandag en uttalelse om at dagens fylker bør avvikles til fordel for større og mer slagkraftige regioner.

— Tappet for oppgaver

«Det bør bety at regionene bør få overført flere oppgaver fra staten enn dagens fylker i dag har ansvar for. Ved å etablere større og sterkere regioner med folkevalgt styring, sikres det en bedre maktfordeling mellom staten og de ulike landsdelene», heter det i uttalelsen.

— Fylkeskommunen har blitt tappet for en rekke oppgaver over tid, slik som spesialisthelsetjenesten, rusinstitusjoner og barnevern. Nå som det skal arbeides videre med å vurdere hvilke oppgaver som bør utføres av kommunene, vil det være fornuftig å se på hvilke oppgaver som skal løses av et folkevalgt regionalt nivå, sier Pål Kårbø, leder i Hordaland KrF.

For lite om fylkene

Han mener regioner og fylker har blitt omtalt for lite i kommuneproposisjonen for 2015 som ble lagt frem tidligere i mai.

— Ved sammenslåing av kommuner, er det i enda større grad hensiktsmessig å gjøre endringer i nivået mellom stat og kommune. Hordaland KrF har ikke det klare svaret i dag på hvor store regionene bør være, og mener dette også bør være gjenstand for ekspertutvalget som er nedsatt av regjeringen til å se på kommunenes oppgaver, uttaler Hordaland KrF.