Rundt 30 kroner vil være en passelig rushtidsavgift, mener Filip Rygg, leder av programkomiteen.

— Men KrF ønsker ikke å melke mer bompenger av bilistene, understreker Rygg, som også er foreslått som listetopp ved neste års bystyrevalg:

— Dette skal være et nullsumspill. Hvis bompengeavgiften skrus opp midt på dagen, skal det til gjengjeld være gratis i bomringen på kvelder og helger, når busstilbudet er dårligere, sier Rygg.

Han regner med at forslaget om rushtidsavgift vil vekke debatt i KrF. I programkomiteen er det dissens.

Virket i Sverige

Stockholm gjennomførte tidligere i år et forsøk med bomring rundt indre deler av byen, der bompengene varierte fra 10 til 25 kroner, avhengig av når på dagen bilene passerte bomstasjonen. På kvelds- og nattetid var kjøringen gratis. Trafikken ble redusert med en fjerdedel.

For Bergen KrF er det første gang partiet går inn for rushtidsavgift i sitt program. Sammen med kravet om bybane til alle bydeler og nabokommuner er forslaget med og gir KrF en mer radikal miljøprofil.

— Hvilken effekt tror du en rushtidsavgift får i Bergen. Her har vi jo allerede bompenger?

— Det vet vi ikke. Men jeg vet at et eller annet må gjøres for å snu trafikkøkningen.

- Ikke låst til Høyre

— Legger du KrF så langt til venstre med dette programmet at det blir vanskelig å sitte i byråd med Høyre i neste periode?

— Vi har ikke låst oss til noe samarbeid, men vil gå inn i den konstellasjonen som gir oss best gjennomslag for vårt program, sier Filip Rygg.

Torbjørn Hansen, leder i Bergen Høyre, sier bestemt nei til KrF-forslaget:

— Vi mener det er usosialt å presse ut grupper med dårlig råd fra rushtrafikken. Folk har behov for å bringe barn i barnehage og kjøre til jobb og må få lov til det uten ekstra skattlegging.

I Ap blir KrFs rushtidsavgift sett på med mildere øyne. Jarl Høva leder programkomiteen:

— Vi har ingenting om rushtidsavgift i vårt program, men vil ikke avvise tanken. Men det holder ikke med pisk alene, bilistene trenger også noen gulrøtter. I vårt program har vi pekt på behovet for mer parkeringsplasser ved bussterminalene kombinert med hyppigere busser, sier Høva.