KrF ber regjeringen lage en «Barnas transportplan» i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som legges frem neste uke. Det skal skje ved at det legges inn egne punkter som gjelder barn og unge i alle prosjekter som finansieres gjennom NTP.

– Vi vil legge inn forutsetninger som sikrer utbygging av trygge skoleveier, gang— og sykkelveier, sier KrFs annenkandidat i Hordaland, Filip Rygg.

Partiet vil også ha fartsgrense på 30 km/t rundt alle skoler og krav om alkolås på alle busser.

– NTP er et av få steder der vi kan tenke ti år frem i tid. Det skal brukes milliarder av kroner, og da er det ett moment som mangler, nemlig hensynet til barn og unge, sier Rygg.

Rygg har følgende konkrete eksempler på hva en Barnas Transportplan bør inneholde:

  • Gang- og sykkelveier må planlegges og bygges parallelt med nye veianlegg.
  • Drift og vedlikehold av fortau, sykkel- og gangveier, også vinterstid, må prioriteres på linje med vedlikeholdet av det øvrige veinettet.
  • Flere trygge krysningspunkter: Utbygging av over- og underganger må prioriteres der dette er nødvendig for å sikre trygg ferdsel.
  • Mer lysregulering av farlige kryss.
  • Sikre soner rundt skolene, der det er fartsgrenser på 30 km/t.
  • Lovpålagt krav om sitteplass for alle barn i buss, samt påbud om setebelte.
  • Bussholdeplasser må sikres langt bedre
  • Busser som kjører skoletransport bør merkes med egne skilt.– Vi kommer ikke til å lage en egen transportplan for barn, men vil presentere en transportplan som tar med hensynene til barn og unge, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) til TV 2-Nyhetene.

Nasjonal Transportplan for de neste ti årene skal etter planen legges frem fredag 13. mars.