Fylkesvaraordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) sier til Bergens Tidende at KrF-gruppen har bestemt seg for å fremme forslag om utmelding når fylkestinget samles til budsjettmøte i desember. Et alternativ kan være å melde fylkeskommunen inn i NAVO, slik hun ser det.

Gruppeføreren for Høyre, Tom-Christer Nilsen, reagerer positivt og sier at «det er en interessant tanke» å gå ut av KS. Foreløpig ser han ingen grunn til å avvise forslaget. Men det er ikke sikkert at det er så mye å spare ved å forlate KS for å gå inn i NAVO. Da kan vinningen lett gå opp i spinningen, mener han.

Fylkesordfører Gisle Handeland (A) er på sin side ikke parat til å støtte KrF-forslaget, for han er ikke overbevist om at utmelding løser så mange problemer.

— Men jeg forstår godt at det irriterer en del at vi fortsatt må betale samme kontingent som før, selv om antallet arbeidstakere i fylkeskommunen er redusert fra ca. 14.000 til ca. 5.000 etter at sykehusene ble overtatt av staten. Jeg har selv på møte i fylkesordførerkollegiet pekt på dette misforholdet, sier Handeland til BT.

På samme måte som Nilsen er Handeland likevel i stuss om det er så store besparelser i sikte hvis NAVO skal komme inn som erstatning.

— Det er flere grunner til at tiden er moden for å si takk og farvel til Kommunenes Sentralforbund. En ting er ønsket om å spare penger, det andre er de blandete erfaringene fylkeskommunen har med KS, sier hun.

Innenfor beløpet på 5 mill. kroner ligger også bidrag til et forskningsfond.

— Hvorfor er erfaringene med KS «blandet»?

— For det første er KS mest til nytte for primærkommunene. For det andre har ikke fylkeskommunen fått særlig hjelp fra KS i den store omstillingsprosessen som førte til at staten overtok sykehusene. KS gikk jo aktivt inn for dette eierskiftet, sier fylkesvaraordføreren.