Birkelands meningsytring kommer bardus på KrFs egen ordførerkandidat, Kristian Helland, som pr. dags dato også er ordfører i Bergen. Helland setter naturlig nok liten pris på utspillet. Helland har aldri lagt skjul på at han stortrives som ordfører, og at han ønsker å fortsette.

— Jeg er uenig med Trygve Birkeland, og jeg visste ikke at han hadde disse tankene. Trygve burde ikke ha sagt dette. Han må ha hatt for lang ferie, er Kristian Hellands første bemerkning når BT orienterer ham om utspillet fra partikollegaen fra Ytrebygda.

Trygve Birkeland, som er nr. tre på KrFs kommunevalgliste etter Kristian Helland og Lisbeth Iversen, sier til BT at han har hatt en god ferie, og at han har brukt ferien til å tenke mye.

Limet i koalisjonen

— Jeg vil understreke at Kristian Helland er en fantastisk flott ordfører for Bergen, og han gjør en utmerket jobb. Men Bergen er nå i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det viktigste av alt er derfor etter min mening at Arbeiderpartiet og Høyre finner sammen i en stor koalisjon til beste for Bergen. Nå, før valget, vil begge de to partiene benekte på det sterkeste at et slikt samarbeid kan bli aktuelt. Men når valgresultatet foreligger, vil situasjonen være en annen. Da blir det en viktig oppgave for KrF å bringe Høyre og Arbeiderpartiet i Bergen sammen i en koalisjon til beste for byen. Da ser jeg det som naturlig at Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsetter som byrådsleder og at Herman Friele blir ordfører. I en slik koalisjon vil Kristelig Folkeparti ha en viktig funksjon som limet som holder koalisjonen sammen. Hensynet til byens beste gjør at jeg mener dette er viktigere enn å oppnå bestemte posisjoner, sier Trygve Birkeland til Bergens Tidende.

Legger seg flat

Birkelands politiske visjon om et samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet samsvarer fullstendig med den visjonen som Kristian Helland selv tidligere har gjort seg til talsmann for i Bergens Tidende. Helland er likevel ikke villig til å slippe taket i ordførerstolen uten videre.

— Det er uheldig å fordele posisjoner på forhånd. Da legger man seg flat, og det er en uheldig strategi, sier Kristian Helland, som er redd utspillet kan svekke Kristelig Folkeparti i den forestående valgkampen.

Etter en del hektisk telefonering frem og tilbake forsøker både Kristian Helland og Trygve Birkeland å dempe inntrykket av noen uenighet mellom de to i spørsmålet om hvem som bør bli ordfører. Men Birkeland, som med 16 års fartstid i bystyret er en av de virkelige veteranene i Bergenspolitikken, kommer ikke fra at han mente det han sa da BT snakket med ham om et mulig samarbeid med høyresiden, som også skulle omfatte Fremskrittspartiet.

Blått flertall betyr kaos

— Det byen trenger, er et styringsdyktig flertall. Min erfaring fra bystyret er at når de store tingene skal avgjøres, da står Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre sammen. I år gjelder det å forhindre at styringen overtas av Høyre og Fremskrittspartiet. Et rent blått flertall kommer til å skape kaos i Bergen, sier Trygve Birkeland.

Helland og Birkeland er helt på linje når det gjelder et mulig samarbeid med Frp, slik for eks. lokallagslederne i Fyllingsdalen og Årstad tok til orde for i BT torsdag.

— Jeg tror jeg trygt kan si at et overveldende flertall i partiet er enig med meg i at et slikt samarbeid er urealistisk, sier Kristian Helland. - Det er veldig stor forskjell i måten å tenke kommunalpolitikk på. Jeg er ikke i stand til å se den realistiske økonomiske politikken hos Frp i forhold til de oppgaver KrF mener kommunen må ta ansvar for, sier Helland.

— Vi kan bare ta for oss tema som fri abort, genteknologi, sortering av mennesker, rusmidler, pornografi. Hvis KrF skulle innlede et formelt politisk samarbeid med Fremskrittspartiet, ville det svi dypt hos svært mange, sier Trygve Birkeland.

FORETREKKES: KrF-toppen Trygve Birkeland foretrekker Hermann Friele (H) som ordfører i Bergen.<p/>ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ