OLAV GARVIK

Ifølge meningsmålingen som Opinion AS har utført for Bergens Tidende denne uken bærer det stadig utforbakke for Kristelig Folkeparti. Fra forrige måling, som ble gjort i mai, har det gått fra galt til verre i det fylket som alltid har vært regnet som partiets bastion.

Mens KrF ved forrige stortingsvalg fikk 15,6 prosent av stemmene og tre representanter i Hordaland, må det nå nøye seg med en oppslutning på bare 8,6 prosent. Trøsten er at KrF står nærmest til å ta sistemandatet.

— Grådig beklagelig

— Dette er grådig beklagelig, og vi må i hvert fall arbeide for få inn to representanter. Det ville vært skandale om vi bare fikk valgt én herfra, sukker Torill S. Nyborg som er leder i Hordaland KrF.

— Vi har vært gjennom en traumatisk periode det siste året, så det forklarer mye. Jeg er likevel optimist, for når vi er ferdig med nominasjonskampen, må vi konsolidere oss og begynne på ny frisk. Jeg er overbevist om at vi har et stort potensial, sier hun.

De «nye» er forduftet

— Dette er oppsiktsvekkende og dramatisk, på bakgrunn av at Hordaland er partiets høyborg. Det som er igjen av KrF er kjernevelgerne, de mest konservative. De nye er mer troløse, mener valgforsker Frank Aarebrot.

Han sier i en kommentar til BT at KrF i det minste vil ha gode muligheter til å kapre et utjevningsmandat, og slik systemet er utformet kan det virke negativt for eksempel for Akershus KrF. Får Anita Apelthun Sæle eller Laila Dåvøy andremandatet her, kan det føre til at Valgerd Svarstad Haugland må sitte hjemme i Akershus!

Aarebrot er imidlertid ikke i tvil om at KrF har store skarer av såkalte «gjerdesittere» som kan mobiliseres på valgdagen.

Sponheim sliter

Hele det politiske sentrum er ille ute, ifølge denne målingen. Både Senterpartiet og Venstre ville ha mistet mandatet. Verken Rune Skjælaaen eller Lars Sponheim ville funnet nåde i velgernes øyne.

Målingen viser derimot at Arbeiderpartiet og Høyre seiler i kraftig medvind og ville ha greid å kapre ett nytt mandat hver.

Både SV og Frp ville ha beholdt sine mandater. De ligger begge godt over nivået ved 2001-valget, men SV viser likevel en viss «formsvikt» i forhold til målingen i mai.

Vekslende lojalitet

Lojalitetsprosenten varierer sterkt mellom partiene. Frp skiller seg ut ved at velgerne fra 2001 i høy grad ønsker å holde fast på partiet (73 prosent av de spurte). Men også Arbeiderpartiet, SV og Høyre får godkjentstempel fra de aller fleste som stemte på dem forrige gang. Lojalitetsprosenten veksler mellom 64 og 69 prosent. Venstre og KrF er derimot ille ute, ettersom bare hver tredje venstrevelger vil stille opp for partiet igjen. For KrF er lojalitetsprosenten 46 prosent.

Blant de som tross alt holder fast på KrF, dominerer kvinnene totalt. Det gjelder spesielt i de yngste og i de eldste aldersgruppene.

Kampen om hordalandsmandatene blir hardere enn før, av flere grunner. Den nye valgordningen går i disfavør av Hordaland, ettersom fylket bare får 15 mandater. Det siste av disse er utjevningsmandat. I denne perioden har fylket totalt 17 representanter, takket være to utjevningsmandater.