Etter at Bergen Ap gikk inn for å øke bompengesatsene i rushtiden, kan KrF sikre flertall for en slik ordning i bystyret. I helgen sa både gruppeleder Filip Rygg og byråd Lisbeth Iversen at de støttet en slik ordning.

Men da vil de trosse ikke bare byrådskameratene i Høyre og Frp, men også motstandere i egne rekker.

— Kraftig dissens

— Dette er et soloutspill fra gruppeleder sin side. Jeg kan si at det er kraftig dissens internt i bystyregruppen om dette, sier Jan Sverre Stray.

Han etterlyser en debatt i partiet om spørsmålet, og mener det må behandles av representantskapet før bystyregruppen bestemmer seg. Selv er han per i dag imot å innføre rushtidsavgift.

— Jeg står på partiprogrammet. Der står det at vi skal sørge for at barnefamilier skal få bedre hverdag. Det gjør vi ikke med å skru opp bompengene i rushtiden, sier Stray.

Han understreker at han vil høre på andres argumenter, og ikke har tatt en endelig avgjørelse.

— Hva betyr det for ditt standpunkt at dette er en sak som kan splitte byrådet?

— Jeg ville ikke synes at det var spesielt smart hvis det skjedde. Ikke i denne saken, sier Stray.

- Feil verktøy

Også en annen bystyrerepresentant, Terje Gilje, uttrykker skepsis til Filip Ryggs støtte til rushtidsavgift.

— Vi vet jo at han mener det, men det kom overraskende at han frontet det sånn, uten at vi har diskutert det i gruppen. Det bør ses på som et soloutspill, sier Gilje.

Han peker på at partiprogrammet ikke går inn for rushtidsavgift i denne perioden.

— Denne saken har kommet rekende på en fjøl. Hvis vi skal bryte prinsippene i partiprogrammet, må det tas opp i representantskapet, sier han.

Selv tviler han på at rushtidsavgift vil være effektivt for å redusere biltrafikken.

— Jeg tror ikke dette er det rette verktøyet. Det er mye penger blant folk, og bilen er såpass viktig at jeg ikke tror vi oppnår noe som helst, sier han.

Sistemann i bystyret, Trygve Birkeland, er mer forsiktig.

— Det er en vanskelig og betent sak i forhold til byrådet. Samtidig må vi være klar over at vi navigerer mot store trafikkutfordringer. Dette bør diskuteres like til topps i representantskapet før vi uttaler oss, sier han.

Moltu avventer

Tomas Moltu er leder i Bergen KrF, og sitter samtidig i et byråd der de to største partiene, Høyre og Frp, har gått klart imot alle former av rushtidsavgift.

— Dette skal behandles i partiet nå. Jeg stiller meg avventende, og vil høre hva partiet har å si, sier Moltu.

Han avviser at partiet er splittet.

— Nei, at det er ulike meninger gir bare uttrykk for at vi skal inn i en prosess, og at det er både ulemper og fordeler som må vurderes, sier han.

— Legger du vekt på at byrådet kan bli splittet i saken?

— Det er det for tidlig i å spekulere om. Bystyresiden står i utgangspunktet fritt til å gjøre hva de vil, men jeg regner med at de vil høre på resten av partiet, sier Moltu.

NY AVGIFT: Hvis det blir innført rushtidsavgift i Bergen, skal pengene kreves inn ved passering av bomstasjonene.