Byrådspartiene gjør alvor av det de har varslet: Å forsyne seg grådigere av posisjonene på bystyresiden.

Etter det BT erfarer, vil fordelingen av ledervervene i de fem komiteene bli slik:

  • Finans: Filip Rygg (KrF). Nestleder: Terje Ohnstad eller Ruth Grung (Ap).
  • Kultur, næring og bydeler: Trude Drevland (H). Opposisjonen får nestleder. Mye tyder på at Hans-Carl Tveit (V) får det vervet.
  • Miljø og byutvikling: Ruth Grung eller Terje Ohnstad (Ap). Nestleder: Hilde Onarheim (H).
  • Oppvekst: Oddny Miljeteig (SV). Byrådspartiene får nestledervervet, trolig går det til Frp.
  • Helse og sosial: Frp får ledervervet. Det er ikke avklart hvem ennå. Opposisjonen får nestleder. Trolig blir det Hallgeir Utne Hatlevik (Ap).Frp avventer byrådet

Flere parter bekrefter denne listen overfor BT. At KrF skal lede finanskomiteen, skal ha blitt avgjort allerede under byrådsforhandlingene. Men Frps Liv Røssland avviser at noe som helst er bestemt.

— Dette er bare en skisse. Partiene har kommet med sine ønsker, men ingenting er sementert ennå, sier Røssland.

Det kan tyde på at Frp ikke er helt fornøyd med løsningen. Dessuten vil Frps komitékrav avhenge av hvilke poster Frp får i byrådet.

— Vi er på vei inn i byråd. Vi må først se hvem byrådsleder velger, før vi vil fremme ønsker på bystyresiden, sier Røssland.

Sint Ohnstad

Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad er svært misfornøyd med prosessen, særlig det at flere av posisjonene ser ut til å ha blitt besatt allerede under byrådsforhandlingene.

— Det undergraver de demokratiske spillereglene. Det er vi i bystyret som skal bestemme hvordan vi skal organisere aktiviteten her. Noe sånt har vi ikke opplevd før, sier han.

Ohnstad, som i dag er leder for finanskomiteen, reagerer også på at KrF nå får ledervervet.

— Det er veldig merkelig at det minste byrådspartiet skal lede den komiteen. Det burde vært en selvfølge at Høyre fikk den posisjonen. Men her har det tydeligvis vært mye kjøpslåing der posisjoner har vært viktigere enn politikk, sier han.

Ap har ikke avgjort personkabalen på sine tre verv ennå. Terje Ohnstad og Ruth Grung blir heltidspolitikere. Grung har tidligere uttrykt stor interesse for byutvikling, og vil trolig får ledervervet i Komité for miljø og byutvikling.

— Vi må gjøre det som er best for partiet, sier Ohnstad kryptisk.

- Makten rår

Han er også kritisk til at flertallet nå bryter med tradisjonen som har vært de to valgperiodene siden Bergen innførte byparlamentarisme. Da har opposisjonen fått alle ledervervene i komiteene.

— Vi ser ingen grunn til å fortsette med det, og gjør nå som i Oslo. Enkelte vil kanskje si at makten rår, sier Høyres gruppeleder Hilde Onarheim.

Ohnstad mener sammenligningen med Oslo er urettferdig, fordi opposisjonen der får langt flere stillinger og ressurser til rådighet.

Totalt økes antall heltidspolitikere fra syv til ni.

HÅVARD BJELLAND (ARKIV)