Med 89 mot 87 stemmer gikk KrFs landsmøte inn for å tvinge norske kommuner til å slå seg sammen.

Vedtaket betyr at tre av fire borgerlige partier nå ønsker at regjering og storting skal tegne opp kommunekartet på nytt.

Siste det skjedde endringer på dette feltet var i 1967. Den gang ble antallet kommuner redusert fra 747 til 454-kommuner.

KrF-leder Knut Arild Hareide fortalte til pressen i dag at han ønsker en frivillighetslinje. Også valgkomiteen hadde innstilt på at kommunene selv skal få bestemme om de vil slå seg sammen. Anført av blant andre nestleder Dagrun Eriksen og Hordaland KrF ble det mobilisert kraftig mot partilederens syn.

Da stemmene ble talt opp var det så jevnt at det ble igangsatt omtelling. Det endret ikke på resultatet. Også Frp skal diskutere kommunesammenslåing på sitt landsmøte i mai. Det betyr at etter høstens valg kan alle fire borgelige partiene har vedtatt å endre kommunegrensene.