Frp, SV, RV og Pensjonistpartiet har hele tiden ment at det moralske ansvaret for Bergen kommune, veier tyngre enn det juridiske. Flere parti er nå på gli. Det mest overraskende er holdningsendringen i byrådspartiet, Kristelig Folkeparti.

Byråd Helen Nordeide Fløisand (KrF) sier hun ble beveget av å ha lese historien til Grethe og Per Jarle i Bergens Tidende lørdag.

— Jeg leste hvert eneste ord. Det var en utrolig sterk historie og dere har gjort en veldig god jobb, sier helsebyråden.

Det er hun som har fagansvaret for Morgensolssaken i byrådet.

Men det er først den siste tiden Fløisand har vært med på å behandle Morgensolssaken i byrådet. - Dette er ingen enkel sak. Både som fagperson og tidligere leder av Støttesenteret mot incest, kjenner jeg godt til hva seksuelle overgrep kan føre til. Og jeg vet at det kan ta lang tid å hente opplevelsene frem og få dem bearbeidet, sier Helen Nordeide Fløisand.

Forståelsen til tross, så gir hun ingen forhåndsløfter før rapporten fra granskingsutvalget foreligger og rettssaken er over.

Partiets gruppeleder i bystyret Trygve Birkeland, fremstår som langt mindre bastant enn sin kollega i Arbeiderpartiet.

— Bergen kommune har helt klart et ansvar for barn som vi overtar ansvaret for. Det som er vanskelig i denne saken er at det har gått så lang tid. Men vi kan ikke fraskrive oss ansvaret for fortidens synder. En ting er det rent lovmessige, men til syvende og sist må det moralske være viktigere enn det juridiske, sier Birkeland.

Han mener det er viktig å bevilge seg god tid slik at saken blir godt belyst.

— Jeg vet at denne saken har tatt tid, men her må vi vite hva vi gjør. Blir konklusjonen at det har forekommet overgrep, kan vi ikke fraskrive oss ansvaret. Kommer vi i en slik situasjon håper jeg byrådet eller bystyret håndterer saken på en verdig måte. Å fraskrive oss ansvaret kan vi ikke gjøre, sier Birkeland.