Rahim Nicolay Ali, leder i Hordland KrFU og Thomas Moltu, Leder Bergen KrF, har kommet med sterke angrep mot Senterpartiet etter at Ap, SV, Sp og RV tirsdag 10/7 lanserte sin avtale om samarbeid. Ali mener Sp er fortapte, mens Moltu beskriver venstresamarbeidet som blodrødt. Begge deler er like feil.

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet under!

Vi har en rødgrønn regjering i dette landet, der Sp har vist seg sterke, og som driver en god og forsvarlig politikk. Før stortingsvalget hørte vi imidlertid de samme skremselsskrikene om rødgrønn politikk, som vi nå hører fra KrF lokalt.

Men skrikene stilnet fort. Selv Herman Friele som før stortingsvalget uttrykte skepsis, har siden innrømmet at den rødgrønne regjeringens politikk har kommet kommunen til gode. Men KrF gir seg ikke, og prøver skremselstaktikk mot et rødgrønt samarbeid i Bergen.

Sannheten er at alternativet til et rødgrønt byråd i Bergen, er et borgerlig byråd der FrP med stor sannsynlighet vil være en del av selve byrådet. Det må KrF snart forholde seg til.

På vår side skal ikke RV være en del av et rødgrønt byråd, men støtte dette. Ap, SV og Sp har altså et avklart forhold til RV om hvilken retning politikken i Bergen skal dreie. Et slikt avklart forhold har KrF ikke til FrP, der er det ikke enighet om noen ting. Ikke om de skal sitte i byråd sammen en gang. KrFs selvdefinerte hjertesaker, bybane og skjenkepolitikk, er desstuen helt uforenlige med FrPs politikk. Likevel avviser ikke KrF et samarbeid med FrP. Det er jo et merkelig signal å gi sine velgere.

Faktum er at per dags dato er vi rødgrønne det eneste byrådsalternativet som er enig om bybaneutvidelse og en massiv miljøsatsing i Bergen. Vi er de eneste som er enig om flere lærerer i Bergenssskolen — noe dagens samarbeidsbyråd ikke har klart å prioritere, selv med FrP støtte. Vi er de eneste som er enig om og har forpliktet oss til et mye bedre vedlikehold av skolebygninger, parker og grøntområder både i sentrum og i bydelene.

Vi er de eneste som har sagt hvilken politikk vi vil føre med hensyn til utsalg av kommunale selskap, konkurranseutsetting og privatisering. Vi har stadfestet en pleieøkning innen eldreomsorgen. Dette byrådsalternativet vil garantert gi et tryggere og bedre tjenestetilbud for innbyggerne i Bergen, enn et Høyre- KrF byråd som sitter på FrP s nåde. Velkommen til et sentrum - venstre samarbeid, KrF!

Kjersti Toppe, gruppeleder for Sp i Bergen bystyre

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet under!

VEGAR VALDE