Se meningsmålingen

SV fortsetter oppturen og har nå flere velgere enn Ap i Bergen.

Det er labre meningsmålingstall ordfører Kristian Helland har med seg når han stiller på KrF landsmøte i dag. Bare seks prosent av bergenserne ville stemt KrF dersom det var bystyrevalg i morgen. Det er nesten en halvering siden forrige lokalvalg, da KrFs oppslutning endte på 10,8 prosent.

— Må svi

Ordfører Kristian Helland er usikker på om den sviktende oppslutningen skal tolkes som del av en nasjonal trend, eller om KrF, i likhet med Ap, må svi for å ta ansvar i Bergen.

— Ville det hjelpe på KrFs oppslutning om partiet mer tydelig valgte side i bypolitikken og erklærte sin støtte til Høyre?

— Vi har en samarbeidsavtale med Ap og Sp som gjelder frem til valgdagen. Den avtalen løper vi ikke fra. Nå valget er over, avgjør vi hvem vi samarbeide med.

KrF er dessuten et selvstendig parti, ikke et haleheng til Ap eller Høyre, sier ordfører Kristian Helland.

Lojaliteten blant KrFs velgere er lav. Bare fire av ti som stemte KrF ved forrige stortingsvalg, står ved partivalget sitt, viser bakgrunnstall. Storparten sitter på gjerdet, men flere tidligere KrF-velgere ville nå stemt SV eller Frp.

SV forbi Ap

Største fremgangen på denne meningsmålingen kan SV notere seg. Mens KrF er nær halvert, er SV mer enn doblet siden forrige lokalvalg.

SV går frem 1,7 prosentpoeng fra 17 til 18,7 prosents oppslutning og passerer dermed Ap, som går kraftig tilbake.

Ap er nå nede i 18,4, tilbake fra 21 prosent i februar.

Med denne målingen ville SV fått 13 mandater i bystyret - en mer enn Ap.

SV tar særlig velgere fra KrF og Ap, pluss at partiet mobiliserer godt blant de unge.

Bakgrunnstall avslører SV som de unge kvinners parti. Blant kvinnelige velgere under 30 har SV hele 43 prosents oppslutning.

Friele-effekten varer?

Mens Høyre sliter på nasjonale målinger, er partiet fortsatt størst i Bergen. På ukens Opinion-måling går Høyre frem beskjedne 0,6 poeng til 22,7 - fortsatt hårfint bedre enn Frp.

Resultatet kan tolkes som at Friele-effekten varer, men målingen sier ingenting eksplisitt om støtten til de ulike ordførerkandidatene.

Ønsker storsentrum

Ukens meningsmåling er ingen klar pekepinn for hvem som vinner makten i Bergen neste periode. Det sittende byrådet (Ap, KrF, SP) får totalt 17 av 67 plasser i bystyret - og ville ikke vært et aktuelt alternativ.

Ordfører Kristian Helland karakteriserer det som «helt uaktuelt» å gå i byråd med både SV og Frp.

KrFs kongstanke er en storkoalisjon bestående av både Høyre, Ap og partiene i sentrum.

— Jeg er fullstendig klar over at verken Høyre eller Ap vil støtte en slik tanke så lenge valgkampen pågår. Men byen trenger et flertallsbyråd, og etter min mening er det dette alternativet som da byr seg, sier Kristian Helland til BT.