– Faren er siktet for grov vold, mens den pedofile voldtektsmannen går fri. Vi kan vel alle forstå den maktesløsheten, frustrasjon og raseri som denne jentas far opplever. Faktisk ville man vært kald og følelsesløs hvis man ikke hadde følt den samme vrede i en slik situasjon, mener Westbye.

Han tror vi vil oppleve stadig flere liknende episoder.

– Kun omkring 50 av overgrepene ender i en domfellelse. Det vil si at voldtektsmannen går fri i 99 % av tilfellene. Dette er en skamplett for vårt samfunn. Ettersom samfunnet grovt feiler sin oppgave i å beskytte unge jenters seksuelle integritet ved å tillate at 99 % av voldtektsovergripere går fri, vil vi se stadig flere slike tilfeller av selvtekt, hevder KrFU-lederen.

Han etterlyser en holdningsendring i politiet og domstolene for å hindre at folk tar loven i egne hender.