Kommunen har rett og slett ikke penger til skyss for skoleelevene, skriver avisen Nordhordland.

Men kommunen jobber nå på spreng for å få til en løsning.

— Det er bestemt at det skal spares penger, og hvor mye innenfor hver etat. Det er etaten som må vurdere hvilke tiltak som eventuelt må fjernes for å få budsjettet i balanse, sier ordfører Rolf Sandstad (KrF).

Avisen spekulerer i at innsparingene kan gjøres fra andre deler av skole- og kulturbudsjettet, slik at det likevel kan bli skolegudstjeneste til påske.