KARI PEDERSEN

— Forslaget om å redusere bemanningen for de minste barna bryter med KrFs innerste sjel. Vi kan ikke la økonomiske argumenter avgjøre et slikt spørsmål, sier KrFs gruppeleder Kristian Helland.

På et telefonmøte for bystyregruppen torsdag kveld ble det bestemt å gå mot det omstridte bemanningsforslaget som ligger i byrådets barnehageplanen.

De minste barna har i dag en bemanning på tre voksne til ni barn. Byrådet vil redusere til to voksne for syv barn, men har siden justert dette til et forslag om fire voksne til 14 barn.

Barnehagestreik

Forslaget er møtt med en storm av protester. Mandag har tre fagforbund oppfordret til politisk streik mot bemanningskuttet. Mange barnehager holder derfor stengt fra klokken 14.

— Det er lenge siden jeg har fått så mange og engasjerte innspill i en sak som denne, sier Helland.

For KrF har særlig hensynet til de mange små barnehagene vært utslagsgivende. Blant disse er mange drevet av menigheter og husmorlag. De små barnehagene vil ikke ha samme mulighet til å flytte personale mellom avdelingene når noe skjer, som store nye barnehager.

Den nye bemanningsnøkkelen skal i første omgang gjelde nye barnehager, men etter to år omfatte alle.

— Hvis dette bare gjaldt nye barnehager, ville vi kanskje sett annerledes på det, sier KrFs Trygve Birkeland.

— Er dette ment som et forhandlingsinnspill til de andre byrådspartiene?

— Hvis våre samarbeidspartier tar opp slike problemstillinger, er vi villig til å diskutere det. Men jeg er usikker om kommunen vil ha mulighet til å gjøre forskjell på barnehagene, sier Helland.

Usikkert flertall

Mandag skal Høyre drøfte saken, sier gruppeleder Hilde Onarheim.

Hun regner med at Høyre står samlet bak kutt-forslaget. Hvis også Frp, Venstre og Pensjonistpartiet slutter rekkene, er flertallet sikret.

Gruppeleder Frank W. Hansen sier til Bergens Tidende at Pensjonistpartiet ikke har tatt stilling ennå.

For Hansen er dette et økonomisk spørsmål. Kommunen sparer 10 millioner kroner på bemanningskuttet inneværende år. Fullt gjennomført er besparelsen 40 millioner kroner.

— Spørsmålet er hvor pengene hentes fra. Vi vil ikke være med på å stenge aldershjem for å betale dette, sier Hansen.

KrF tar ikke standpunkt til pengene nå. - Det får vi komme tilbake til i tertialrapporten, sier Helland.

— Det står 2600 familier i barnehagekøen. Mange av dem hadde sikkert gladelig takket ja til en plass i en 14 barns-avdeling. Hva sier KrF til dem?

— Jeg tror foreldrene vil sette pris på at vi holder et skikkelig kvalitetsnivå på de plassene vi bygger ut, selv om utbyggingstakten blir en tanke forsinket.