– Blir vi alt for små, må vi gå i oss selv og spørre om det er klokt av oss å delta i et byråd. Det er det første vi må ta stilling til, sier Tomas Moltu som er leder i Bergen KrF.

Meningsmålingene nå om dagen er ikke lystelig lesning for KrF-tillitsmenn. Det er lite som tyder på at valgresultatet vil gi partiet mer enn de fire mandatene det fikk i 2003.

BT er kjent med at man både internt i KrF, men også i Høyre biter negler i angst for å måtte forholde seg til et Frp som i neste periode blir større og mektigere enn det allerede er.

En av KrF-sliterne, som ikke vil stå frem, ordlegger seg slik:

– Med den størrelsen KrF i dag har må vi tenke oss godt om før vi setter oss i byråd med et stort Frp og et nokså stort Høyre, sier vedkommende.

– Følsomt tema

Innad i KrF er det delte meninger om hvor nært og forpliktende man bør samarbeide med Frp etter valget.

– Samarbeidsspørsmålet er et følsomt tema for oss, medgir Tomas Moltu. Han sier at partiet satser alt på at det nåværende samarbeidet med Høyre og Venstre skal fortsette.

– Er det helt utenkelig å delta i byråd sammen med Frp?

– Jeg tror ikke at jeg vil svare på det nå. Det som er helt sikkert er at vi har mange områder i politikken hvor avstanden er stor. I bybanespørsmålet for eksempel blir det svært vanskelig med samarbeid hvis Frp står så steilt på et nei til videre utbygging, sier Moltu.

Heller i opposisjon

KrFs toppkandidat i Bergen, Filip Rygg, peker også på at ultimatumet om videre bybaneutbygging står fast. Han sier at KrF heller vil gå i opposisjon hvis det ikke får gjennomslag for en så viktig sak i miljøpolitikken.

– Jeg sier ikke nei til forhandlinger, men jeg ser en rekke problemer i tillegg til Bybanen. Det gjelder både eldreomsorg, kommunalt eierskap og ruspolitikk, for å nevne noen.

Min erfaring fra fylkespolitikken er at Frp-folk er reale å samarbeide med. De er pragmatiske og flinke til å akseptere at vi fra KrF også må ha uttelling. Men i politikken er det ikke bare et spørsmål om å ha gode venner, men om hvilke standpunkter vi har. Slik sett er det stor avstand i en rekke saker, sier Rygg.

Neppe ydmykt Frp

I valgboden på Torgallmenningen står de tidligere ordførerne Kristian Helland og Arne Næss og møter velgere ansikt til ansikt. Helland, som for øvrig er leder i Hordaland KrF, kvir seg litt for å stå frem med bastante meninger om byrådssamarbeid etter valget, rett og slett for ikke å skape vansker for dem som heretter skal representere partiet i bystyret.

– Er du forberedt på at Frp vil være noe ydmyk i sine krav, i håp om å få innpass i et byråd?

– Det tviler jeg på, og jeg aksepterer fullt ut at et parti vil ha innflytelse og gjennomslag i kraft av den størrelse det har etter valget.

Men budsjettsamarbeidet har stort sett gått bra i disse årene, sier Helland.

Sunde, Helge