Taule er medlem i bydelsstyret i Fana og har lang erfaring i ulike lederstillinger innenfor helse— og sosialfeltet. Flere kilder i KrF peker på Taule som en svært aktuell kandidat.

Da BT kontaktet Eva Taule i fredag kveld ga hun gjennom sin mann beskjed om at hun ikke ønsket å uttale seg til avisen.

Kristin Ravnanger ble i går utnevnt til statssekretær i Helsedepartementet. Den dyktige helse- og sosialpolitikeren etterlater seg et betydelig tomrom som KrF sliter med å fylle.

Blant KrFs bystyrepolitikere kunne Lisbeth Iversen vært et aktuelt navn. Men KrFs bysty-regruppe har mistet to av sine mest erfarne politikere de siste månedene. Per Inge Vannebo har gått inn i byrådet. Kristian Helland er blitt ordfører, og kan derfor ikke markere seg parti-politisk i særlig grad.

En sentral kilde i KrF sier til BT at man av hensyn til bystyregruppen ikke kommer til å hente nytt byråd der.

En annen kandidat er fylkesvaraordfører Helen Fløisand. Hun har lang erfaring fra bypolitikken, men sier til BT at hun trives godt i fylkespolitikken. Utover det vil hun ikke kommentere sitt kandidatur til posten.

Leder i Bergen KrF, Arvid Nilssen, lover at partiet skal ha sin kandidat klar til bystyrets møte mandag.