— Jeg forstår ikke hvorfor Oslo Høyre har stelt seg slik det har gjort. Det er veldig uheldig at man har gjort utnevnelsen av ny biskop til en politisk sak, slik vi nå er vitne til. Det tjener ikke saken på noen måte, sier Sørfonn til bt.no

KrF-representanten fra Hordaland understreker at stridens eple, biskop Ole Chr. Kvarme, har fått et klart flertall i den kirkelige avstemningsprosessen, og det vil derfor etter Sørfonns mening være svært uheldig om den forestående utnevnelsen blir ytterligere politisert.

Homofile prester

Kvarme, som i dag er biskop i Borg, blir regnet som mer teologisk konservativ enn de øvrige kandidatene. Det er fremfor alt hans uttalte uvilje mot å ordinere homofile prester som lever i partnerskap som har skapt misnøye i rådende kretser i Oslo Høyre.

Både ordfører Per Ditlev-Simonsen og partilagets leder i Oslo, stortingsrepresentant Heidi Larssen, har advart regjeringen mot å utnevne biskopen i Borg til Gunnar Stålsetts etterfølger i hovedstaden.

Stålsett-sak på ny?

Ingebrigt Sørfonn, som tidligere var formann i Det Vestlandske Indremisjonsforbund, sier at striden i Oslo har stor interesse også her vestpå, for dette er et viktig verdispørsmål som ikke har noe med geografi å gjøre.

— Derfor følger folk i Hordaland spent med på hva regjeringen til slutt foretar seg, sier han.

— Er den striden vi nå er vitne til en parallell til den dragkampen vi opplevde da Gunnar Stålsett ble utnevnt i 1998 - på tvers av kirkestatsrådens vilje?

— Jeg vil nødig trekke sammenlikningen for langt. Dessuten er det ennå ikke avgjort hva utfallet blir. Men på dette stadiet vil jeg gjerne si at det er slett ikke heldig at et partilag som Oslo Høyre griper inn i prosessen slik vi har opplevd det.

Avgjørelse på vårparten

— Kan KrF leve med at partiet enda en gang blir nedstemt i bispeutnevnelsen i Oslo, slik det skjedde i tilfellet Stålsett?

— Dette er en hypotetisk situasjon. Men jeg kan forsikre at det som skjer «der inne» blir fulgt med veldig stor oppmerksomhet i våre kretser, sier han.

Utnevnelsen av ny Oslo-biskop skjer litt utpå vårparten. Først skal Oslo bispedømmeråd og Kirkerådet uttale seg. Det skjer i slutten av januar. Landets biskoper har frist til 22. februar med å uttale hvem de foretrekker av generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Helen Bjørnøy, prost Trond Bakkevig, Kirkerådets direktør Erling Pettersen og biskop Ole Chr. Kvarme.