— Bergen har allerede et miljø med høy kompetanse innen disse områdene, sier nestleder Dagrun Eriksen i Kristelig folkeparti.

Hun tenker på Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen, som blant annet forsker på forebygging av mobbing, helsefremmende arbeid, helseatferd og livstilfredshet hos ungdom, for å nevne noe.

Øker status

Det er Landsgruppen av helsesøstre som har lansert et forslag om å etablere et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

— Det finnes i dag ingen system for å spre kunnskap mellom de ulike helsestasjoner eller skolehelsetjenester, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Hun mener et slikt senter vil bidra til å øke statusen for yrket, sørge for at det forskes mer, og dermed at skolehelsetjenesten blir attraktiv for flere leger.

— Vi sliter med å rekruttere fagpersonell til enkelte tjenester. Vi tror det blant annet er fordi det forskes for lite på disse områdene, og at det for mange ikke er interessant nok å jobbe i denne tjenesten, sier Ersvik.

1,2 millioner barn og unge bruker i dag skolehelsetjenesten. I tillegg får alle gravide tilbud om svangerskapskontroll ved helsestasjonene.

Skal mase på regjering

Krfs Dagrun Eriksen sier hun vil begynne «masingen» mot den rød-grønne regjeringen allerede nå, slik at et nytt kompetansesenter kan komme inn i budsjettet for 2013.

— Vi ser at det er mange gode intensjoner om skolehelsetjenester i det politiske miljøet, men vi trenger å systematisere kunnskapen. Vi trenger noen som kan være pådriver slik at helsesøstrene kan bruke tiden sin på det som faktisk virker, sier Eriksen.

Tirsdag deltar hun på en Krf-konferanse om skole i Bergen. Der fikk hun høre en historie om en helsesøster som jobbet på fire skoler, med fire forskjellige systemer, og som i tillegg jobbet med å utvikle egne system på hva som virker og ikke virker.

— Vi i Krf vil ha dette senteret, så vi begynner masingen mot det rødgrønne flertallet allerede nå, sier Eriksen.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!