— Jeg har tro på bybanen som prosjekt. Dette ikke først og fremst fordi jeg er en ihuga bybanetilhenger, men på grunn av den virkeligheten vi står overfor i Bergen Sør. Vi får en enorm boligbygging, kyststamveien kommer inn over Rådal, og vi venter en betydelig næringsutvikling. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal få unna en trafikkvekst på mellom 40 og 70 prosent uten bybane, sier KrFs gruppefører i bystyret, Trygve Birkeland.

Høyre vil ha KrF med på laget i et flertallsbyråd. Høyres holdning til bybanen legges merke til i KrF.

— Jeg tar ikke stilling til Høyres holdning nå, men jeg har merket meg partiets etterrettelighet. Den vil vi ta inn i vår poengsamling dersom det blir aktuelt for oss å velge samarbeidspartner.

Verken Birkeland eller KrFs førstekandidat Kristian Helland gjør bybanens fremtid til et være eller ikke være i et eventuelt samarbeid med Høyre.

— Jeg er veldig overrasket over bystyrekandidatenes uttalelse. Troen på prosjektet er tydeligvis forskjellig i de to partiene. Men jeg spør meg hva som egentlig gjelder. Er det partiets program, eller er det hva politikerne uttaler? Høyres program har vi i KrF ingen problemer med. Vi er enig med Høyre om at staten må inn med tilskudd til bybanen. Men det må staten inn med også til Skansentunellen og Ringvei Vest, sier Helland

— Staten skal ikke bidra med mer til bybanen?

— Ikke slik jeg har oppfattet Bergensprogrammet, sier Helland.