— KrF bryter avtalen vi inngikk med byrådspartiene i budsjettet i fjor, anklaget SVs Tom Skauge.

— KrF kommer med en formell argumentasjon som virker vikarierende, lød det fra Venstres Geir Kjell Andersland.

Parkeringstak

Det saken egentlig handler om er om bystyret på sitt siste møte før et nytt bystyre overtar skal vedta en plan som setter tak på antall parkeringsplasser i Bergen sentrum.

KrF har vært med på å fremme planen gjennom det sittende byrådet, der KrF er med. Men nå har KrF skiftet partner, og selv om partiet fortsatt er med i byrådet, har partiet forlovet seg med Venstre og Høyre, og inngår politisk ekteskap i bystyret 27. oktober.

Og i den politiske avtalen mellom de tre partiene er det ikke satt noe tak på antall parkeringsplasser. Arbeiderpartiet, SV, Sp, RV og partiets nye partner Venstre beskyldte partiet for å løpe fra sine gamle avtaler, fordi den nye partneren Høyre ville det slik.

— Jeg hadde kommet i bystyret i dag for å vedta reguleringsplanen for bybanen og parkeringsplanen. Nå vil KrF utsette den. Det forstår jeg ikke på annen måten enn at partiet ikke står ved planen, sa Venstres Grete Line Simonsen.

Opphisset møte

Dermed hadde KrF klart det kunststykke å bryte med sine gamle partnere, og samtidig hisse sine nye partnere til strid.

Da det var klart at KrF sto fast på å utsette planen, forlangte SV gruppemøte. Og Tom Skauge (SV), Trygve Birkeland (KrF), Terje Ohnstad (A), Kirsten Lysen (Sp) og Geir Kjell Andersland (V) sto i fem minutters lett opphisset ordskifte ved siden av ordførerstolen, uten at det endret noe for KrFs vedkommende.

— Noen tror vi ved å utsette denne planen kommer til å gå inn for noe som er så mye, mye, mye mer liberalt enn det vi har stått for til nå, hadde Trygve Birkeland uttalt tidligere i debatten.

Nå gikk hans partifelle Lisbeth Iversen, som om to uker blir ny byråd for byutvikling, på talerstolen og lovet at planen skulle opp på det aller første møte i komiteen etter byrådsskiftet.

Det gjenstår å se med hvilke endringer. For byrådspartner Høyre oppfattet utsettelsen på en helt annen måte enn KrF.

— Vi går inn for utsettelsen fordi det nye bystyret må få et eierforhold til planen, sa Monica Mæland (H).

Det betyr ganske sikkert noe annet enn tak på antall parkeringsplasser.