KORT AVTALE: Elleve ord består spesialavtalen mellom Høyre, Frp og KrF av. Da slipper Venstre å stemme for reservasjonsrett for leger.
FAKSIMILE

I samarbeidsavtalen mellom de ikke-sosialistiske partiene er det én side som skiller seg fra de andre: En egen avtale som kun består av ett punkt på elleve ord.

Forskjellen er at denne delen av avtalen kun er er underskrevet av tre partier: Høyre, Fremskrittspartiet og KrF.

Sjekk spesialavtalen

Leger får reservere seg

Punktet handler om legers reservasjonsrett ved for eksempel abort eller andre medisinske inngrep som leger av religiøse eller moralske grunner vegrer seg mot å delta i.

«Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening» er hele avtalens ordlyd, signert av de tre partienes ledere og nestledere (på BTs eksemplar har riktgnok ikke Siv Jensen signert, men det gjorde hun mandag kveld).Etter det BT erfarer, er bakgrunnen for spesialavtalen at Venstre er sterkt imot at leger skal ha en slik reservasjonsrett, og ikke ville skrive under på et slikt punkt.

Løsningen ble da å lage en egen avtale mellom de tre andre partiene. Dermed kan Venstre stemme imot i Stortinget, men flertallet for er sikret.

Venstre ble sure

Venstre skal ha vært misfornøyd med flere punkter i den nye avtalen, som de opplevde som KrF-seire.

Et av dem skal være reduksjonen av fedrekvoten, som kuttes til ti uker. Et annet er innføringen av et KRLE-fag i grunnskolen, som skal bestå av minst 55 prosent kristendom. Begge disse punktene var derimot Frp enig med.

På et tidspunkt var det derfor aktuelt å ta også disse punktene med i spesialavtalen mellom KrF, Høyre og Frp. I stedet var det kun reservasjonsretten for leger alle fire partier ikke ble enige om.