• Vi klarer ikke å finne midler til dette tiltaket før jul, sier den nye byråden for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Mandag 13. oktober var hun med og stemte for barnetakst på bussbillettene i byrådet. I sin første byrådskonferanse var hun med å bestemme at tiltaket inntil videre stilles i bero. Samtidig var hun med å ansette to flere politiske rådgivere enn det forrige byrådet så seg råd til å ha.

— Vi får ikke løst finansieringen. Da må vi se på saken på nytt.

— Er dette lagt på is for godt, eller vil byrådet sette innføre barnetakst etter jul?

— Det kan det hende vi tar stilling til. Vi skal se på en del langsiktige og kortsiktige tiltak vi vil sette i verk for å gjøre noe med luftkvaliteten. Og jeg kan love at vi skal sette i verk flere tiltak som viser at vi tar dette med luftkvalitet alvorlig.

Iversen bedyrer at hun ikke har snudd i saken.

— Vi har ikke snudd i forhold til de hensiktene vi har. Vi skal jobbe for flere tiltak og allerede onsdag skal byrådet presentere en sak om dette, lover hun.

Venstre er et av partiene som sterkest har gått inn for barnetakst. Gruppeleder Julie Andersland sier hun var informert om byrådets beslutning.

— Byrådet har problemer med å finne midler til tiltaket. Jeg synes ikke det er bra. Vi er i en fryktelig vanskelig økonomisk situasjon, men det er ingen som har sagt at dette tiltaket ikke skal gjennomføres i det hele tatt. Det er Venstre veldig opptatt av.

— Hvilket signal gir dette om miljøprofilen til det nye byrådet?

— Byrådet må kutte også på de gode sakene som Venstre er opptatt av.

— Er det Høyre som har vunnet gjennom i byrådet? Partiet er tross alt mot barnetakst.

— Dette beror ikke på at Høyre er mot, men på at byrådet ikke har penger, sier Andersland.