Krister Hoaas og Torstein Stangenes

Kristelig Folkeparti i Bergen har på sitt hovedstyremøte og møte i den nyvalgte bystyregruppen, bestemt seg for å ikke videreføre eksisterende byrådssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Bergen.

På møtet, hvor også med de nyvalgte vararepresentantene til Kristelig Folkeparti var til stede, bestemte partitet at de bryter byrådssamarbeidet med Arbeiderpartiet. Det kan bety at Anne-Grete Strøm-Erichsens dager som Ap-byrådsleder er talte.

— Har hatt uformelle samtaler

— Vi har nå gitt Høyre et signal om at vi ønsker å drøfte mulighetene for et byrådssamarbeid, sier ordfører Kristian Helland (KrF) til bt.no.

— Vi har hatt uformelle samtaler med Høyre og forventer en tilbakemelding i morgen (fredag, journ.anm.).

Kristian Helland og KrF har foreløpig lagt drømmen om en storkoalisjon med Høyre, KrF og Arbeiderpartiet på is.

— Så langt har Ap og Høyre sagt nei til en slik storkoalisjon. Vi må respektere det, sier Helland.

Vil ikke ha med Frp

Men Kristelig Folkeparti i Bergen avviser foreløpig å sitte i byråd sammen med Fremskrittspartiet. Det betyr at de satser på å få i stand et mindretallsbyråd med Høyre.

— Men vi er ikke kommet lenger enn at vi avventer Høyres svar.

Et slikt byråd vil være avhengig av Frps støtte. For Helland og KrF vil ikke sitte i byråd sammen med Fremskrittspartiet. I hvert fall ikke foreløpig.

— Vi ser ikke for oss at Frp skal sitte i et slikt byråd, bekrefter Helland overfor bt.no.

Hva KrF vil gjøre hvis Høyre takker nei til invitasjonen, vil han ikke spekulere i.

16 års samarbeid over

Dermed er seksten års samarbeid mellom sentrumspartiene og Arbeiderpartiet i Bergen over. For Venstre har i likhet med KrF valgt å gå i sonderinger med Høyre.

— Dette var en konsekvens av valget, situasjonen nå og hva vi ser for oss fremover.

— Og hva er det?

— Vi forventer at Høyre skal komme med et utspill om videre sonderinger.

Helland forteller at KrF blir sittende i byrådet til det er valgt et nytt. Det kan tidligst skje 27. oktober. Helland vil ikke si om det frister å bli opposisjonsparti deretter.

Betenkt byrådsleder

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen tar KrFs beslutning med fatning.

— Da har vi fått dommen, men jeg kan ikke deppe. KrF har gjort sitt valg. og det ser ut som de har valgt regjeringskonstellasjonen, sier hun.

Hun presiserer at hun er betenkt over at en slik konstellasjon må støtte seg til Frp.

— Er det uaktuelt med et byråd med Ap, SV og Sp som vil ha nesten like mange representanter bak seg som Høyre og sentrum?

— Jeg ser det, men de kan få flertall sammen med Frp. Det blir ikke enkelt, men det er det de har valgt.

Gode tilbud til sentrum

Hun forteller at hun mener KrF fikk et godt tilbud av Ap.

— Jeg har sagt at Kristian Helland kunne bli ordfører og at sentrumspartiene kunne få tre av seks byråder, sier hun.

Hun regner med at hun må gå av som byrådsleder på bystyremøtet 27. oktober, og at Høyre, KrF og Venstre da er klare til å overta.

— Kan KrF komme tilbake til Ap hvis forhandlingene med Høyre ikke lykkes?

— Det blir en helt annen situasjon, sier hun.

— Er dette trist?

— Nei. Det viktige for meg er å føre en så god politikk som mulig. Jeg vil fortsatt kjempe for Bergensprogrammet, økonomien og mot konkurranseutsetting innenfor helse- og omsorgssektoren, sier hun.

— Blir det befriende å komme i opposisjon?

— Nei, jeg er ikke en politiker som søker opposisjon, sier hun.

Sentrum splittes

Venstres Hans-Carl Tveit har forståelse for KrFs valg. Også han ønsker å forhandle med Høyre.

— Vi har sagt vi skal samarbeide i sentrum. Vi vil danne et byråd som kan demme opp for innflytelse fra Frp.

— Tenker du på et byråd bestående av Høyre, KrF, Venstre og eventuelt Sp?

— Ja. Det er et byråd som, hvis det opptrer klokt, kan få flertall på ulike fronter, sier han.

Men KrFs og Venstres flørting med Høyre har ført til brudd i sentrum. Senterpartiet står fast på samarbeidet med Ap.

— Vi har vært med i dette samarbeidet siden 1992, og KrF og Venstre samarbeidet med Ap i perioden før også. Så dette er et klart brudd, sier Senterpartiets byråd Nils Arild Johnsen.

Han utelukker ikke at Sp kan tenke seg et byrådssamarbeid med Ap og SV.

MOT HØYRE: KrF og ordfører Kristiand Helland satser på mindretallsbyråd med Høyre og Herman Friele (i bakgrunnen).
Marit Hommedal / Scanpix