– Nå må partiet ut av regjeringen for å redde ansikt, sier KrFs miljøpolitiske talskvinne Line Henriette Holten Hjemdal.

– Ved å gi konsesjon for gasskraftverk på Mongstad på disse vilkårene, har SV foretatt en faneflukt. Fra motstand mot all gasskraft, via krav om full rensing fra første dag, til nå å slippe ut CO2 fram til 2014. I tillegg vil det være stortingsbehandlinger og stortingsvalg underveis som kan endre situasjonen helt, sier Holten Hjemdal.

Hun mener dette viser at løftene til SVs velgere ved siste valg var lite verdt.

Også Venstre mener regjeringen bryter løftene sine ved å godta gasskraftverk uten full rensing fra første dag.

— Det er komplett uforståelig at SV og Senterpartiet kan fortsette i regjering på dette grunnlaget, sier Gunnar Kvassheim (V) i en pressemelding.

— Det gikk som vi fryktet. SVs landstyrevedtak, om at bygging av renseanlegg og gasskraftverk skulle skje parallelt, skulle berede grunnen for en videre glideflukt bort fra det som i Soria Moria erklæringen ble framstilt som et klart løfte, sier Kvassheim.

Kvassheim er leder for stortingets energi- og miljøkomité.

— I erklæringen ble det angivelig slått fast at nye gasskraftverk kun ville bli bygget dersom det ble full rensing av CO2 fra dag én. Det vi sitter igjen med er et opplegg som er miljømessig dårlig og som vil gjøre det vanskeligere for Norge å innfri våre klimaforpliktelser innen Kyoto-perioden fra 2008 til 2012. Dette er et gigantisk løftebrudd, fortsetter han.