Ein nisje i eine tunnelen ved brua er i dag stengd. Statens vegvesen fryktar farlege situasjonar når bilar snur inne i tunnelen.

Erfaringar frå første dagen med ordinær trafikk over Hardangerbrua synte at nokre bilistar nytta nisjen ved utgangen mot brua til å snu, på tvers av motgåande trafikk.

— Årsaka til at nokon snudde, kan vera at dei valde feil tunnelarm frå rundkøyringa i Butunnelen, altså trafikk mellom Kinsarvik og Eidfjord som ikkje skulle over Hardangerbrua, fortel kommunikasjonsrådgjevar Geir Brekke i Statens vegvesen.

Ser på skiltinga

— Vi vil no sjå nærare på skiltinga før rundkøyringa i Butunnelen, seier prosjektleiar Øivind L. Søvik i vegvesenet.

Skiltinga er utført etter gjeldande normar. Skiltplanen har vore til omfattande høyring og uttale i ein prosess gjennom 2012 og 2013, både internt i Statens vegvesen og med eksterne samarbeidspartnarar.

— Dersom skiltinga er slik at retningsvalet ved rundkøyringa kan mistydast, må vi sjå på utforminga av skilta på nytt, seier Søvik.

13.000 bilar i helga

Trafikken var som venta stor over Hardangerbrua etter opninga 17. august. Brua var open for trafikk ved 15-tida, slik det var kunngjort på førehand.

Det var gratis køyring over brua heilt til midnatt natt til 19. august. Laurdag kveld var det 4180 passeringar, medan trafikken 18. august kom opp i 8946 køyretøy.

Med over 13.000 passeringar gjennom helga var det mange som fekk testa Hardangerbrua og det nye tunnelsystemet i Vallavik og på Bu.

Det har vore jamn trafikk også etter «gratis»-helga. Det første døgnet med innkrevjing av bompengar var det 2697 bilar som passerte over Hardangerbrua, melder Statens vegvesen.

Hard.png