Det blei ein kort, men dyr promilletur for 41-åringen busatt i Nordfjord. Episoden skjedde i februar i år. Etter å ha drukke store mengder alkohol, sette 41-åringen seg bak rattet.

Han starta bilen, men gløymde å trykkje inn clutchen – og bilen hoppa dermed ein halv meter framover. Etter dette rusa han bilen fleire gonger. 40 minutt seinare viste blodprøva ein promillekonsentrasjon på 1,94.

At bilen berre bevega seg ein halv meter, betydde fint lite for Fjordane tingrett. «Formålet (...) er å verne mot den faren promillekjøring erfaringsmessig representerer, og retten mener at episoden innebar fare for materielle skader eller skader på tiltalte selv eller andre personer».

Mannen blei dømd til fengsel i 14 dagar med to års prøvetid. Han må også betale 10.000 kroner i bot, og blir utan førarkort i eitt år.