— Vi har ikke pengene nå, og må forholde oss til de prioriteringslistene som foreligger, sier regionveisjef Ole Christian Torpp.

Si din mening!

Mandag vedtok bystyret ny reguleringsplan for riksvei 555 Dokken-Nøstet. Dermed er alt det formelle på plass for å få gjennomført den lenge etterlengtede trafikkomleggingen på Nøstet. Nå gjenstår ett problem: Å hoste opp pengene det vil koste.

Prosjektet ligger nemlig ikke inne i Bergensprogrammets handlingsprogram eller i nasjonal transportplan. Torpp påpeker at det er Bergen kommune som har ansvar for å prioritere såkalte øvrige riksveimidler.

Lange køer

I dag oppstår det lange køer rundt inn- og utkjørselen til Klostergarasjen i både morgen- og ettermiddagsrushet. Årsaken er at bilene som skal inn og ut stanger mot dem som kjører ned Jonsvollsgaten.

Til sommeren skal Klostergarasjen etter planen åpne 310 nye parkeringsplasser. Da blir det enda flere som skal inn og ut av garasjen. Derfor haster det med å få gjennomført trafikkomleggingen på Nøstet.

I et notat fra fagetaten heter det at Rv 555 «bør prioriteres og forseres i den grad det er mulig». I så fall må kommunen bestemme seg for hvilke andre tiltak som skal nedprioriteres, sier Torpp.

— Jeg regner med at de store prosjektene ligger fast, slik som Bybanen, Ringveg vest og Skansetunnelen. Men vi har en rekke mindre tiltak på listen, som bygging av sykkelveier og opprustning av sentrumsgater.

Byråd Lisbeth Iversen innrømmer at det er en utfordring å få til finansieringen.

— Vi har ikke lenger en pott til lokale veitiltak og får ikke byfornyingsmidler fra staten lenger. Da er det ikke enkelt, sier hun.

Frir til private aktører

Før sommeren vil Iversen fortelle bystyret hvordan hun vil finansiere Nøstet-delen av omleggingen - det vil si å gjøre Jonsvollsgaten til gatetun og forlenge Håkonsgaten.

— Vi har klart å få omdisponert 20 millioner kroner, og mangler nå 10-15 millioner, sier hun.

Finansieringen av firefeltsveien på havnen er foreløpig i det blå. Regionveisjefen vil helst gjennomføre hele omleggingen samtidig.

— Vår grunnholdning er at vi ønsker å ta hele prosjektet på en gang. Da utnytter vi midlene best og slipper å stenge to ganger, sier Torpp.

Iversen tror et offentlig-privat samarbeid kan være løsningen, og vil snakke med både utbyggere og havnevesen.

— Dersom noen kan forskuttere summen, kan vi gi garanti for at den blir tilbakebetalt.

— Men dette høres ut som om det kan ta tid å få avklart?

— Ja, vi har brukt et lite år hittil. Men jeg er alltid forhåpningsfull, sier byråden.

Utålmodig Ap

Aps ordførerkandidat Ruth Grung sto bak merknaden som ber byrådet åpne hele Klostergarasjen fra 1. juni.

— Vi har bedt byrådet forsere arbeidet med trafikkløsningen. Dersom dette tar tid, må vi tenke kreativt og se om det er mulig å få til midlertidige løsninger, sier Grung.

I STAMPE: Jonsvollsgaten og innkjørselen til Klostergarasjen er en flaskehals i Bergen sentrum i dag. Planene for å bedre situasjonen er vedtatt i bystyret, men foreløpig mangler det penger til å gjennomføre tiltakene.
Silje Katrine Robinson