Bergen tingrett har i dag dømt til mannen til 60 dagers fengsel, 45 av dem på vilkår.

Mannen må også betale både oppreisning og erstatning til familien i Godvik han har trakassert i en årrekke. Til sammen må han ut med om lag 60.000 kroner.

Les mer om saken i BT lørdag