Byrådet mangler pengene og er i villrede om hva man skal gjøre. Foreløpig får det ikke følger for Handlingsplanen for eldreomsorg, men det forutsetter mer penger fra staten.

Press i byggemarkedet

— Vi jobber med saken, men inntil videre legger vi opp til at utbyggingen skal gjennomføres, sier byråd for helse og sosial, Helen Fløisand.

— Det er markedsmekanismene som gjør seg gjeldende. Vi har et voldsomt press i byggemarkedet og da stiger prisene, forklarer sjefingeniør Odd Jarle Strønen i Bergen Bygg og Eiendom.

Bare i løpet av fjoråret steg prisene på helsebygg i Hordaland med hele 12,4 prosent, viser tall fra Byggfakta. Og prisstigningen er større for offentlige bygg enn alle andre typer bygg.

45 mill ekstra i Fyllingsdalen

For de fire sykehjemsprosjektene under utbygging sprekker budsjettet med 16 millioner kroner. Størst er sprekken for Øvsttunheimen med 10 millioner kroner.

Men det er for prosjekt under planlegging prisveksten slår mest dramatisk ut. Beregninger BBE har gjort viser at det nye sykehjemmet i Fyllingsdalen blir hele 45 millioner kroner dyrere enn det som er vedtatt av bystyret i økonomiplanen.

Både utbyggingen i Ulsetskogen, på Fantoft og på Søreide sprekker så det smeller. Bare prosjektet i Godviksvingen holder seg innenfor de vedtatte summene.

Håper på staten

Foreløpig er det liten hjelp å hente fra staten. I takt med prisstigningen er statens andel av utgiftene blitt stadig mindre. For de nyeste prosjektene dekker de statlige bevilgningene under halvparten av kostnadene kommunen har med nye sykehjemsplasser. Staten betaler 845.000 kroner per plass, men de koster kommunen mellom 1,8 og 1,9 millioner kroner å bygge ut.

På toppen av denne alvorlige kostnadssprekken mangler Bergen kommune tilsagn fra staten om bygging av 130 sykehjemsplasser som ligger inne i handlingsplanen.

— Vi venter på den siste behandlingen av handlingsplanen på Stortinget, sier en håpefull Helen Fløisand.