— Vann er vanligvis det beste strakstiltaket mot svevestøv, forklarer sjefingeniør Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen.

— Men når det er kaldt går det ikke an å vaske med vann på grunn av faren for glatte veier. Derfor skal vi nå strø veiene med magnesiumklorid, sier han.

Klokken 18 i kveld kjørte strøbilene ut. Strekningen mellom Bystasjonen og tunnelen på Fjøsanger langs Søndre innfartsåre ble feiet først.

Kråkenes forteller at bilene også var ute torsdag kveld. Han forklarer at vanligvis gir denne spesielle feie- og vaskemetoden effekt i to, tre døgn.

— Vi har ikke klart helt å finne ut hvorfor effekten var så kortvarig i går kveld og i morges. Muligens kommer det av feiebilene ikke kommer ordentlig til langs refuger og autovern.

Statens Vegvesen har derfor bedt entreprenøren om å holde ekstraberedskap slik at veien heretter skal feies straks målestasjonen på Danmarks plass viser at mengden av svevestøv nærmere seg faregrensen.

I hele dag har de ansvarlige i Bergen kommune hatt krisemøte om luftforutrensingen.

Hva synes du om par— og oddetallskjøring? Si din mening i kommentarfeltet under!

KVELDSKOSTING: Fredag kveld var kostebilene ute på gater og veier for å fjerne svevestøv. FOTO: Fred Ivar Klemetsen