Mens minstetaksten i kollektivtrafikken i Hordaland blir den samme, øker prisene på både periodekort og andre reiser med 2,5 prosent. Fylkesrådmannen i Hordaland fylke la i dag frem sitt budsjettforslag.

Selv om forslaget skal gå gjennom i fylkestinget, blir det sjelden de helt store endringene.

I praksis betyr det at de vanlige enkeltbillettene i Bergen holder seg, vil det bli dyrere for stort sett alle reiser utenfor de bergenske kommunegrenser.

Et periodekort for en sone koster i dag 640 kroner. Med påslaget blir den nye prisen 656 kroner.

Enhetstaksten i Bergen — at du kan reise gjennom hele kommunen for samme pris - blir beholdt. Selve ordningen ble innført i 2007, da en enkeltbilett på bussen kostet 23 kroner.

Hva mener du om bussprisene? Si din mening her.