Det er vanlig at Bergens kostebiler kjører sjeldnere når sommeren er over.

Men etter 1. september kommer kostebilene til å dukke opp enda sjeldnere enn vanlig i store deler av Bergen.

Koster like mye i sentrum

— I sentrale områder blir standarden opprettholdt. Der blir det ingen endringer, sier senioringeniør Anders Vatle i Bergen kommunes samferdselsetat.

I området rundt DNS, Ole Bulls plass, Torgallmenningen og mot Bystasjonen skal det fortsatt kostes like ofte. I dette området slenges det mye boss om natten. Mye stammer fra hurtigmatkjedene.

I alle andre områder av Bergen hvor kostebilene normalt kjører, blir kostefrekvensen halvert.

— La oss si at vi har pleid å koste et område en gang i uken. Det blir nå redusert til hver 14. dag, sier Vatle.

Vinteren får skylden

Snøen som falt i fjor, og som fortsatte å falle i år, er årsaken til kostekuttene. Mye snø i vinter førte til langt mer brøyting enn forutsett.

— Driftsmidlene er forbrukt, sier Vatle.

Han tilføyer at de offentlige bosspannene skal tømmes like ofte som vanlig.

— I enkelte områder vil nok publikum kunne merke at vi er sjeldnere ute og koster, sier han.

Tåler strøket ditt halvparten så mye renhold? Si din mening!