Haukeland universitetssykehus får ca. 84.000 kroner per parkeringsplass i året. Da regner vi med 50 prosent av tiden belagt. Prisen er 20 kroner timen — døgnet rundt. 480 kroner for et helt døgn. Byens desidert dyreste dagparkeringspris.

Regner vi 20 kvadratmeter per plass, så gir 84.000 kroner året per plass en årsleie på 4200 kroner. Luksuskontorer i Bergen oppnår inntil 1500 kroner året. I de beste forretningsstrøk vil pris i gateplan ligge mellom 3000 og 4000 per kvadratmeter i årsleie. Da er det luftkjøling og moderne toppstandard. Utlufting i parkeringshus er det riktignok sjelden noe å si på, men for øvrig er standard svært spartansk...

Driftssjef Sverre Tinjar ved Haukeland sykehus legger ikke skjul på at de er klar over at parkeringsavgift for besøkende «ligger i det høyere sjikt».

Tjener 13 millioner

— Sykehuset får et tilskudd på ca. 13 millioner årlig fra parkeringen, sier han til Bergens Tidende.

— Er det ikke rått at de som må på besøk til et sykehus må ut med 20 kroner timen - døgnet rundt?

— Vi har satt prisen ut fra et ønske om å få flest mulig - av dem som kan det - til å bruke offentlig transport. Hadde vi satt en lavere pris måtte vi også regne med at flere av de ansatte, som ikke har fast parkeringsplass, ville benyttet besøksplassene. For oss er det viktig at det alltid er ledige plasser for dem som trenger en plass.

— Blir ikke dette urimelig for mange som også trenger lengre besøk av pårørende. Det blir for mange kroner ut av en slik takst?

Leger kan gi friplass

— Dersom legen på avdelingen mener det er ønskelig ut fra medisinske grunner å ha pårørende til stede, så kan han sørge for at parkering blir belastet avdelingen i stedet for vedkommende. Det samme gjelder når pårørende besøker barn under atten år. Da skal de selv slippe å betale for parkeringen. Blodgivere som besøker blodbanken har også fri parkering.

Totalt disponerer Haukeland sykehus 1512 parkeringsplasser. 1112 går til de «heldige» ansatte. De betaler fra 65 kroner til 250 kroner måneden for sin plass. Avhengig av hvor de har parkering. Dyreste ansatteplass ligger på samme pris som en ansatt uten plass må betale for en vakt på «besøksplass».

Ifølge Tinjar står 360 ansatte i kø for å få plass. De tildeles etter bestemte kriterier hvert fjerde år. Handicap, behov for bil og reiseavstand er bestemmende.

God butikk andre steder

Det er ikke bar Haukeland som håver inn penger på sitt reelle monopol. Parkeringshuset på Flesland vil med halvfullt belegg - og alle på rimeligste prisgrunnlag - oppnå det samme som luksuskontorer i Bergen sentrum.

Utensdørsparkeringen her må trolig representere det jordet i Bergens «utkant» - med litt asfalt på - som gir desidert størst avkastning. Hadde det vært fullt belagt med biler som stod under fem døgn. så ville det gitt en langt bedre kvadratmeterpris enn de flotteste kontorene i byen. Selv med femti prosent belegg på rimeligste sats - så må over 200 kroner kvadraten for et stykke beitemark sier å være knallgod pris.

Går vi ut fra et belegg på 50 prosent med ordinære 93 kroner dagen, så gir det en årspris per kvadrat som ligger på det dobbelte av toppskiktet av lager og produksjonslokaler i Bergen, 500-600 kroner. Vanlige lokaler ligger på ca. 400 kroner.

God butikk i sentrum

I sentrum viser tallene for City-garasjen at kvadratmeterprisen som oppnås i et spartansk parkeringshus ligger betydelig over de dyreste kontorlokalene. Når det er kø for å få plasser til over 2000 kroner måneden, som basert på 30 dager gir halv pris i forhold til dagsleie - så betyr det at eier tjener langt mer enn månedsprisen i snitt per P-plass. De mange timesbesøkene trekker solid opp gjennomsnittet. Det er nærliggende å tro at den reelle kvadratmeterpris som oppnås er langt over 3000 kroner per kvadratmeter. Da er vi på nivå med gode forretningslokaler i gateplan i Bergen sentrum.

MELKEKU: Haukeland universitetssykehus har de dyreste parkeringsplassene i Bergen. Overskuddet er 13 millioner kroner i året.<p/>Foto: RUNE SÆVIG