— For enkelte kan dette utgjøre store beløp. Det er ingen tvil om at den økende behandlingstiden samlet koster svært mye, sier seksjonssjef Øistein Christoffersen ved Namsfogden i Bergen.

En person som skylder penger må betale 9,25 prosent i rente mens saken venter på behandling i forliksrådet. Et krav på 100.000 kroner som ligger i behandling i ni måneder, blir dermed 107.300 kroner.

— Tregheten i systemet gjør at den som til syvende og sist må ut med pengene blør ekstra. Dette gir en voldsom avkastning, langt høyere enn du kan få i banken, sier advokat Per Erland.

Det verste er likevel den psykiske påkjenningen, mener daglig leder Arild Sætre ved Jussformidlingen. Kontoret tilbyr gratis bistand, og hjelper en rekke klienter gjennom saker i forliksrådet. - Å ha en slik sak hengende over seg er en utrolig påkjenning, og jo lengre tid som går, jo større blir påkjenningen. Noen er så nervøse at de har store problemer med å komme til oss, sier Sætre.

De fleste av de store sakene som behandles i forliksrådet blir sendt videre til rettsapparatet. Dermed blir det dobbelt ventetid, først for å komme inn i forliksrådet, deretter i rettssalen.