Mattilsynet driver nå og river opp hager i Bergen Vest og på Sotra. Dette skal angivelig beskytte Norge mot pærepest. Pærepesten er innført av hagebruksnæringen og det har til nå vært et akseptert prinsipp at forurenseren (dvs. hagebruksnæringen) betaler.

Av en eller annen grunn er prinsippet fraveket. Mattilsynet oppgir at de i år skal bruke 8 millioner på bekjempelse av pærepest. Kanskje ikke det store beløpet, men det er 20 kroner for hvert kilo pærer som ble dyrket i 2005 (404 tonn). Det måtte jo være bedre at pæredyrkerne fikk pengene og levde med pærepest, og at hagene i Bergen Vest fikk stå i fred.

OLAV OVERÅ