Bergen tingrett dømte også mannen for å ha forstyrret fred og orden under en tilstelning på en ungdomsskole ve å rope. Tiltalte er tidligere straffedømt.