12. september trodde Fylkesmannen at Bergen hadde avblåst parkeringsstriden. Da ble kommunen under ledelse av byråd Lisbeth Iversen enig med fylkesmann Lars Sponheim om nye parkeringsbestemmelser, som regulerer hvor mange parkeringsplasser det kan være i Bergen.

Men det var inntil komité for miljø og byutvikling behandlet kommuneplanen. Den godtok ikke enigheten om nye parkeringsbestemmelser og fikk flertallet i bystyret med seg.

Det kan koste Bergen kommune dyrt, fortalte Sponheim, da han kurset de folkevalgte i Bergen i fylkesmannens arbeid og oppgaver i går.

Kollektivstøtte

Stikkordet er penger staten betaler til storbyene for å redusere trafikken. I potten for de neste fire årene ligger opptil 550 millioner kroner. Ved årsskiftet går fristen ut for å rapportere om hva Bergen vil gjøre for å tilfredsstille kravene for å få penger.

Men så lenge parkeringsstriden med fylkesmannen ikke er avblåst, er det umulig for Bergen kommune å svare på hva som skal gjøres for å redusere bilbruken.

— De sitter og ser på dere med undring, sier Sponheim til bystyrerepresentantene om reaksjonen i Samferdselsdepartementet.

Systemet med belønningsmidler ble innført i 2008. — Bergen får 550 millioner kroner hvis de etterlever et sett av krav om bilrestriksjoner, blant annet parkering. Det er ivaretatt i meglingsresultatet mellom Bergen kommune og oss, i kommuneplanen. Og så valgte de (kommunen) å velge vekk den, i hvert fall i denne omgang, og legge den ut på en kanossagang i departementene, sier Sponheim.

For neste år er det avtalt at Bergen skal få 150 millioner kroner fra staten i belønningsmidler til kollektivtransporten. Mangelen på forlik kan gjøre det umulig å holde fristen for å få belønningsmidler fra neste år, frykter fylkesmannen.

— Vi vet ikke hvor lang tid det kan ta, men det kan ta lang tid. Det betyr at man kan ikke levere parkeringsbestemmelser til den delen av belønningsordningen. Og departementet har gjort det klart overfor oss at de har forutsatt, hele tiden, som en del av belønningsordningen, at kommune blir enig med fylkesmannen om parkeringsbestemmelser i Bergen, sier Sponheim.

Forbauset komitéleder

— Dette er nytt for meg. Jeg kan ikke helt se hvordan disputten om parkering kan være med og hindre belønningssystemet som sådan. Men når fylkesmannen sier det på den måten så må vi prøve å få avklart dette, sier leder for komité for byutvikling, Dag Skansen (H).

Gruppeleder for Ap i bystyret, Harald Schjelderup er ikke overrasket over Sponheims utspill.

— Vi har lenge spurt oss om hvordan Bergen kan få belønningsmidler når ingen trafikkreduserende tiltak er innført av byrådet, sier han.

Hvis Bergen mister belønningsmidler til kollektivtrafikken, skyldes det høyresidens motvilje mot å gjøre noe med de voksende bilkøene, mener Schjelderup.

— Det er viktig å være klar over at Sponheim ikke er part i saken. Han kan ikke avgjøre om Bergen får belønningsmidler, det er det Samferdselsdepartementet som gjør, sier gruppelederen.

Det samme understreker byrådsleder Monica Mæland (H).

— Sponheim har åpenbart ikke kunnskap om ordlyden i avtalen vi har inngått, og arbeidet Bergen holder på med, sier Mæland.

I løpet av et par uker skal listen over tiltak vedtas av byrådet og fylkesutvalget.

— Vi skal ha en restriktiv parkeringspolitikk og har et punkt om å fjerne parkeringsplasser. Men vi har allerede nest lavest parkeringsnorm av de store byene i Norge, og er ikke bekymret for dette punktet, sier hun.

Si din mening i kommentarfeltet under!