Da maksprisen ble innført og barnehageplassene ble billigere, forsvant også behovet for korttidsplasser, sier oppvekstdirektør i Bergen kommune, Anne Marit Presterud. Det har vært en drastisk nedgang i deltidsplasser i barnehagen i Hordaland de tre siste årene, samtidig som tallet på heldagsplasser har økt med 6000.

Pris er avgjørende

Maksprisreformen for barnehager ble gjennomført i 2004, og maksprisen er fremdeles på vei ned. For ti år siden hadde fire av ti barn deltidsplass i Hordaland. Denne andelen hadde ikke endret seg i 2004. I år, derimot, har bare to av ti delvis barnehage.

— Det er ingen tvil om at foreldrenes valg henger sammen med pris. Når barnehage var dyrere valgte jobbende foreldrene å legge kabal med barnehage og besteforeldre, nå tar de fleste seg råd til full plass, sier Marianne Svege ved utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at barnehagedekningen i Hordaland var mindre enn 50 prosent for ti år siden, i dag er den nesten over 70 prosent.

Nesten bare heldagsplasser

— Mamma! kvitrer lille Liander Norli-Hansen, og småjogger inn i armene til moren som kommer for å hente. Renate Hansen har hatt delvis barnehageplass for sønnen i Ulven naturbarnehage i Fjell det siste året. Fra høsten blir det full plass på toåringen.

— Vi velger fulltidsplass selv om arbeidssituasjonen er slik at vi kan være litt hjemme med han. Slik kan vi være mer fleksible sier Hansen. Som de fleste heldagsbarnehager har Ulven naturbarnehage tilbud om prosentplasser.

— Vi har tilbud om 50, 60 og 80 prosent plass, men merker svært liten pågang, forteller fungerende leder, Lise Skaarud, som har bare syv av 80 barn med deltidsplass. I kommunen er det fortsatt noen korttidsbarnehager igjen, men i følge rådmann Svein Nesse har samtlige søkt om å få bli heldagsbarnehager. I nabokommunen Sund er det ingen korttidsbarnehager igjen, og i den tidligere korttidsbarnehage-kommunen Lindås er det bare en slik barnehage.

Korttidsbarnehagene borte

Tradisjonelt har korttidsbarnehagene som var åpne noen timer hver dag vært en viktig del av den norske barnehagesektoren. Nå er det få slike igjen. I 2006 ble minst 10 korttidsbarnehager nedlagt i Hordaland, i tillegg til en del familiebarnehager. De fleste deltidsplassene i barnehagene som har forsvunnet de siste årene skyldes nettopp slik nedlegging.

— Det er flere år siden vi la ned den siste korttidsbarnehagen. Fremdeles har vi barnehager med tidligere stengetid. Men vi merker at behovet også er synkende. Jeg tror derfor at også disse barnehagene etter hvert vil bli borte, sier oppvekstdirektør i Bergen kommune, Anne Marit Presterud.

Slik er det også hos den største private aktøren i Bergen.

— Vi har fremdeles en del foreldre som foretrekker å ha barna i barnehagen bare halve dagen. Men den klassiske korttidsbarnehagen er borte, forteller Irmelin Vatshelle, administrerende direktør i Husmødrenes barnehage i Bergen.

Paul S. Amundsen