For å minske sensurkostnadene reduseres eksamenstiden ved Universitetet i Bergens juridiske fakultet fra seks til fire timer. Det skriver studentavisen Studvest.

Dekanus ved Det juridiske fakultet Ernst Nordtveit mener at dette er et sparetiltak som kan gjennomføres uten skadevirkninger for studentene.

Skepsis

Flere studenter er kritiske til nyordningen, og frykter at eksamensoppgavene ikke begrenses i forhold til den nye lengden.

Professor i rettsvitenskap Gudrun Holgersen mener at endringen er uheldig, og tror at det kan bli større tilfeldigheter i hva studentene får vist av fagkunnskaper. Hun minner også om at det tar tid å komme i gang med tankeprosessen, og fire timer kan da bli for lite i et omfattende fag.

Simen Grytøyr, Bergens Tidende