BTs politiske avdeling har vurdert hvem Høyre-lederen først ringer til når hun skal sette sammen en ny regjering.

Erna Solberg ønsker en bred, borgerlig regjering. Da er alle partilederne, Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) selvskrevne ved kongens bord. Bak dem er det et stort kobbel av statsrådsemner.

Antall statsråder i regjeringer varierer. Vi har tatt utgangspunkt i at Solbergs regjering skal ha 20 medlemmer. I vår vurdering har vi lagt til grunn partienes relative styrke på meningsmålingene i dag, noe som gir Høyre 9, Frp 5, Venstre 3 og KrF 3 regjeringsmedlemmer.

monica.jpg

Monica Mæland (H) : Byrådslederen i Bergen er en av Erna Solbergs favoritter. Mæland har styrt Bergen med stødig hånd helt siden 2003. Hun har også erfaring med å samarbeide med Frp. Det avgjørende er om hun vil bli minister. I så fall finner Solberg ganske sikkert en statsrådspost til henne. Mæland kan håndtere flere departement, men juristen er nok mest aktuell for justis eller kommunaldepartementet.

doc5yg4f4xskn5lz12j2hf.jpg

Torbjørn Røe Isaksen (H): Den tidligere lederen av Unge Høyre (2004-2008) sitter på Stortinget for Telemark. En av Høyres mer markante samfunnsdebattanter og er både tale— og skrivefør. Har vært redaktør for tidsskriftet Minerva og er en av partiets tydeligste ideologer. Våger også å tale partiledelsen imot, som i saken om datalagringsdirektivet. Har erfaring fra lokalpolitikken i Porsgrunn og sitter i Høyres sentralstyre.

doc5yfknx2vzdvunu1kba5.jpg

Bent Høie (H): Er de siste årene blitt blant Høyres mest profilerte politikere. Rogalendingen har 12 års erfaring fra Stortinget, leder Helse og omsorgskomiteen og er en åpenbar kandidat til posten som helse— og omsorgsminister. Han har også fire år bak seg i Stortingets kommunalkomité. Høie har gått gradene i Høyre siden han ble leder for Randaberg Unge Høyre som 19-åring i 1991 og er nå partiets 2. nestleder.

doc5yfijfrxeubsldkbict.jpg

Ine Marie Eriksen Søreide (H): Med åtte års fartstid i Stortingets kirke-, utdannings— og forskningskomité, fire av dem som leder, er hun en sterk kandidat til å styre Kunnskapsdepartementet. Inneværende periode leder hun utenriks- og forsvarskomiteen. Kan også bekle forsvarsministerposten. Har vært en godt synlig representant i alle sine 11 år på Stortinget. Er fra Oslo, men tilbrakte ungdomstid og juristutdannelsen i Troms.

86961.jpg

Tord Lien (Frp): Er for tiden Frps utdanningspolitiske talsmann og har fremstått som pragmatisk politiker. Den tidligere volleyballtreneren fra Trondheim regnes som en de andre borgerlige partiene kan spille ball med. Han har takket nei til å fortsette på Stortinget og skal etter planen tiltre som direktør for informasjon og samfunnskontakt i Trønderenergi etter valget. Ringer Erna Solberg, kan det tenkes at direktørkarrieren settes på vent.

sx28d89b[2].jpg

Trude Brosvik (KrF): Kan gå fra jobb som kirkeverge i Gulen til kirke— og administrasjonsminister. Var ordfører i Gulen i perioden 1999–2011, satt i KrFs sentralstyre fra 1999 til 2005, ledet Sogn og Fjordane KrF fra 2006 og var listetopp ved stortingsvalget i 2009. Hun har også sittet i Norges Banks representantskap. Da tankanlegget på Sløvåg gikk i luften i 2007, smalt Brosvik inn på riksscenen med et smell og markerte seg som tydelig lokalpolitiker.

Solsvik.jpg

Jonni Helge Solsvik (H): Solsvik kan fort bli Erna Solbergs nordnorske alibi i regjeringen. Han har vært ordfører i Andøy kommune siden 1999, og tidligere også varaordfører. Utdannet ved både Befalsskolen for infanteriet og Politihøgskolen, og var lensmann i Andøy før han ble varaordfører og gjenvalgt som ordfører to ganger. Har høy stjerne i partiet, og kan bekle flere statsrådsposter.

sp9421b8.jpg

Anders Anundsen (Frp): 37-åringen fra Stavern i Vestfold har representert Frp på Stortinget siden 2005. Blir regnet som en av de tyngste Frp-politikerne, som har fremhevet seg som leder av kontroll— og konstitusjonskomiteen. Regnes som spiselig også blant Venstre-folk, og har fartstid også fra Kirke-, utdannings og forskningskomiteen, der han i forrige periode var fraksjonsleder.

doc5zejucc42ojdcyp64nv.jpg

Morten Høglund (Frp): Har sittet på Stortinget for Akershus i tre perioder, og er blant Frps mest erfarne stortingspolitikere. Høglund har hatt flere sentrale verv internt i Frp og blir sett som faglig sterk. Han har utelukkende sittet i utenrikskomiteen og forsvarskomiteen på Stortinget og kjenner dette saksfeltet svært godt. Frp kan nok se langt etter utenriksministerposten, men Høglund kan fort bli Norges neste forsvarsminister.

sakbilde_torbjorn_hansen_saksbilde.jpg

Torbjørn Hansen (H): Ga seg i rikspolitikken etter forrige periode, men Hansen var en av Solbergs beste støttespillere gjennom 8 år på Tinget. Spesielt var han viktig da Solberg fikk kritikk for måten hun ledet Høyre. I sin siste periode fikk Hansen mer ansvar og ble også en mer profilert politiker. Siviløkonomen har erfaring både fra næringskomiteen og finanskomiteen. Aktuell som næringsminister.

Torild Skogsholm 16 (Foto Greg Rødland Buick).jpg

Torild Skogsholm (V): En av få kandidater fra Venstre som har statsrådserfaring fra regjeringen Bondevik. Før var hun samferdselsminister. Men kampen om samferdselsministeren er det ikke sikkert at Venstre vinner. Internt i Venstre ser de fortsatt Skogsholm som en kapasitet. I dag er hun generalsekretær i den humanitære organisasjonen Care. Aktuell bistandsminister.

Antonsen.jpg

Hans Antonsen (V): Tidligere partisekretær i Venstre, med ledererfaring fra jobben som informasjonsdirektør i Ericsson. Sitter nå med ordførerklubben i Grimstad, men har allerede varslet at han ikke vil fortsette etter neste kommunevalg. Antonsen var statssekretær under Lars Sponheim i næringsdepartementet. Antonsen står fortsatt sterkt i partiet og er også medlem av sentralstyret.

AA-MN_tas280612_brende7_2.jpg

Børge Brende (H): Toppsjefen i World Economic Forum er Høyres internasjonale wonderboy, med høy anseelse langt utover partiets rekker. En utenriksministerjobb kan være det som lokker trønderen tilbake til norsk politikk. Hadde for noen år siden et nokså anstrengt forhold til Erna Solberg, men står nå på god fot med partilederen. Har regjeringserfaring og er en sterk kandidat til utenriksministerposten.

doc5yuvdwefopxzgkmm8v0.jpg

Hilde Frafjord Johnson (KrF): En selvskreven kandidat som utviklingsminister i en borgerlig regjering. Har hatt samme posten før og har faglige kvalifikasjoner som går utenpå de aller fleste når det gjelder bistand og nord-sør-spørsmål. Frafjord Johnson har hatt tunge jobber i FN-systemet, og er nå spesialutsending til Sør-Sudan. Spørsmålet er om en ny ministerjobb er forlokkende nok for KrF-politikeren.

finans 4_2.jpg

Ketil Solvik-Olsen (Frp): Frp-politikeren vil aldri bli noen løs kanon på dekk for Erna Solberg. Finanspolitisk talsmann i dag, men har jobbet med energi— og klimasaker i årevis og kan gli rett inn i Olje- og energidepartementet. Distanserer seg fra enkelte partikollegers ekstreme utspill i klimadebatten. Den kristne rogalendingen vil ha oljeboring langt nord, og kan bli en rød klut for miljøbevegelsen.

sy34e6da.jpg

Linda Hofstad Helleland (H): Høyres mest markante stortingspolitiker fra Sør-Trøndelag. Er partiets familiepolitiske talskvinne og har frontet Høyre offensivt på den fronten. Har ry på seg for å være seriøs, lyttende og hardtarbeidende, og blir av flere oppfattet som en bedre statsrådskandidat enn ektemannen Trond Helleland. Blir nevnt som mulig statsråd i Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet.