RUNE VALDERHAUG

Torsdag undertegnet Avinor og flyselskapet Widerøe en avtale om å installere satellittbasert innflyging på kortbaneflyplassene. Det såkalte SCAT 1-Utstyret skal være på plass ved flyplassene i løpet av tre år, og allerede neste år vil inntil åtte flyplasser ha fått det avanserte utstyret.

— Rekkefølgen for hver enkelt flyplass er ikke klar ennå. Men vi tar sikte på at flyplassene både i Florø, Førde, Sogndal og Sandane skal få dette utstyret, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor til Bergens Tidende. Det vil koste 150 millioner kroner å få det nye navigasjonsutstyret på plass ved flyplassene. I tillegg må Widerøe ut med en investering på 30 millioner kroner i sine 17 fly, som trafikkerer kortbanenettet.

— Dette er julaften for oss flygere, sier flygesjef Bjørn Sælensminde i Widerøe til Bergens Tidende. SCAT 1 vil bety en vesentlig økning av sikkerheten ved innflyging på disse flyplassene, sier Sælensminde.

Han mener at dette er det viktigste sikkerhetstiltak i kortbanenettets historie. Signalene fra satellitter vil gi flyene en sikker innflygingsbane. Dessuten vil det til enhver tid gi flyene korrekt høyde i forhold til terreng og rullebane.

— Hadde vi hatt dette utstyret tidligere, ville aldri den tragiske flyulykken som kostet seks mennesker livet i Namsos for noen år siden, skjedd. Dette er et av de viktigste verktøyene pilotene våre noen gang har fått for å øke sikkerheten under innflyging før landing. Det er ofte i denne fasen av flyreisen for ulykker tradisjonelt har vært størst, sier Sælensminde.